Lokaal bedrijfsleven op de bres voor sterk techniekonderwijs in de regio

Lokaal bedrijfsleven op de bres voor sterk techniekonderwijs in de regio

De regio’s Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk maken onderdeel uit van de economische topregio Brainport Eindhoven. In deze regio’s slaan onderwijs, bedrijven en overheden de handen ineen om nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aan te bieden en jongeren enthousiast te maken voor het vak.

In oktober vond de kick-off plaats van Sterk Techniekonderwijs voor de regio Zuid-Oost Brabant. Het Sondervick College (Veldhoven), Prins Willem Alexander College (Veldhoven), Were Di (Valkenswaard), Summa College (Eindhoven), De Berkenschutse (Heeze) en zo’n 30 lokale ondernemers maken zich sterk voor techniek in de regio.

Woensdagavond 29 januari kwamen alle partijen samen bij VDL Bus in Valkenswaard. Kees van Kuik, directeur Van Santvoort Bouw (Veldhoven) en tevens lid van de stuurgroep Sterk Techniekonderwijs was blij met de hoge opkomst. Maar bovenal blij met het enthousiasme en de bereidheid van de aanwezigen om hun steentje bij te dragen aan de toekomst van sterk techniekonderwijs.

Vooraf zijn er vier pijlers benoemd: instroom van leerlingen, onderwijsontwikkeling, instroom & professionalisering docenten en faciliteiten & apparatuur. Tijdens de avond werden vier werkgroepen gevormd. Iedere werkgroep gaat invulling geven aan één van de vier pijlers. Ton de Haan, directeur VDL Bus en tevens gastheer van de avond, sloot zich aan bij de pijler ‘instroom & professionalisering docenten. “In onze werkgroep bruist het al van de ideeën. We zullen ongetwijfeld enkele hobbels op de weg tegenkomen. Het is dan belangrijk om vooral in kansen en mogelijkheden te denken.”, aldus Ton.

Nicol Brom, hr manager bij Roosen Industries (Eersel en Valkenswaard) wil zich inzetten voor de pijler ‘instroom van leerlingen’. “Wij vinden dat het mede onze verantwoordelijkheid is om te laten zien dat techniek een erg breed en leuk vak is met volop groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Indien ieder bedrijf een klein beetje bijdraagt en buiten de grenzen van zijn/haar eigen bedrijf durft en wil kijken, dan zijn we samen met de scholen en alle bedrijven binnen Sterk Techniekonderwijs Zuid-Oost Brabant een sterk collectief.”

Peter Smits, eigenaar van Smits Bedrijfsadvies (Valkenswaard) sluit enthousiast af:”Iedere werkgroep gaat nu een actieplan opstellen. En van daaruit kunnen we ook echt concreet aan de slag. Mijn motto is ‘gas erop’! En ik heb tijdens de avond gemerkt dat er meer zijn die dat motto omarmen. Dat is mooi. We zijn nu echt van start!”