Dromen over duurzaamheid en kippenvelmomentjes

Dromen over duurzaamheid en kippenvelmomentjes

Jasper Prins (brainportcoördinator) en Marc Mantz (coördinator onderwijsontwikkeling) van het Sondervick College hebben een droom die ze zelf gaan waarmaken. In deze droom werken leerlingen van alle niveaus samen aan een project, waarbij ze een dilemma voor bedrijven op het gebied van energietransitie oplossen. Het project is nog in de ontwerpfase, maar zeker is dat de leerlingen aan het eind van het project een prototype of schaalmodel opleveren dat ze bij het bedrijf presenteren. Naast bedrijven werken ook collega’s van Were Di in Valkenswaard en de Vereniging Veldhoven Duurzaam mee aan het project.

Bijzonder aan het project is dat de leerlingen niet alleen beoordeeld worden door hun docent, maar ook door de bedrijven én door elkaar. Volgend schooljaar start een pilot van het project op één of meerdere deelnemende scholen. Het doel is een permanente samenwerking.

Spannend

Marc: “In deze regio zijn we wel gewend om samen te werken, maar binnen het onderwijs is dat nieuw. Voor leerlingen en docenten is dit dus best spannend. Mijn uitdaging als coördinator is om de werkgroepen te helpen over hun eigen eilandje heen te kijken. In het begin was het best moeilijk om iedereen over hetzelfde enthousiast te krijgen. Leerlingen gaan dat straks ook exact zo ervaren. Samenwerken, het gesprek voeren over de samenwerking en duidelijk maken hoe je je daarin voelt is belangrijk. Als iemand zich er niet goed bij voelt, valt het uit elkaar.”

Praktijk en theorie verbinden

Jasper: “Brede scholengemeenschappen kunnen van dat brede spectrum hun kracht maken door de praktijkgerichte vmbo-afdeling te verbinden met de meer theoretische havo/vwo. We laten de verschillende niveaus samen een groepsopdracht uitvoeren vanuit hun eigen kracht. Bij robotica zijn havo/vwo-leerlingen wel eens twee uur bezig geweest met een probleem, en toen ze eenmaal hulp vroegen van vmbo-leerlingen op het techniekplein was het binnen vijf minuten opgelost. Die verbinding wil ik hier echt creëren. We hopen op kippenvelmomentjes met leerlingen.” Marc: “Het is belangrijk dat kinderen die heel verschillend zijn zich tot elkaar weten te verhouden in een groep. Later in de praktijk werken ze tenslotte ook samen.”

Ver van hun bed

Jasper: “De ecologische voetafdruk die we achterlaten maakt onderdeel uit van duurzaamheid. Voor leerlingen is dat later van belang, maar nu nog ver van hun bed. Zaken als water uit de kraan en het stukje vlees dat je eet maken daar allemaal onderdeel van uit en proberen we in dit project te verbinden.” De werkgroep zoekt nog bedrijven die een dilemma hebben. “Dat kan van alles zijn. Zoals: hoe kan energievoorziening in de veeteelt zuiniger of waar plaats je een opstartaccu in huis? Maar we hopen vooral dat bedrijven zelf met ideeën komen.”

Meer projecten

Er staan meer projecten op de rol. Een van de projecten is storytelling om meer meisjes te interesseren in techniek. In een videoreportage gaat een basisschoolleerlinge met een vraag naar verschillende bedrijven en een middelbare school. Ook gaan leerlingen van het Sondervick berekenen hoeveel energie de zonnepanelen op het dak van de school opleveren. Om dat te doen brengen ze wiskundige formules in de praktijk.

Bedrijven gezocht

Marc: “Je merkt dat het onderwijs aan het kantelen is. Het gáát veranderen, maar langzaamaan. Zo’n project als dit is daar een onderdeel van. Bedrijven uit de hele regio zijn welkom om mee te denken. Wie een dilemma heeft of wil bedenken voor de leerlingen kan contact opnemen met Jasper Prins via jprins@sondervick.nl.