Busje komt zo

Het activiteitenplan van STO Zuidoost-Brabant omvat vele projecten waarin leerlingen steeds meer buiten school gaan leren. Daardoor is er steeds meer behoefte aan het organiseren van vervoer van leerlingen naar bedrijven. Om dit te kunnen faciliteren zijn er in de regio in samenwerking met het bedrijfsleven twee identieke 9-persoons bussen aangekocht. Deze bussen worden voorzien van het logo van STO Zuidoost-Brabant, om als een regio naar buiten te treden. Dit proces wordt samen met een bedrijf en leerlingen van twee partnerscholen uitgevoerd, van ontwerp tot uitvoering. De leerlingen worden zo eigenaar van het proces en vullen op deze wijze een groot onderdeel van hun keuzemodule en hun portfolio t.b.v. hun vervolgopleiding in, en de regio heeft zo een mooie oplossing om het leerlingenvervoer te organiseren!

Voor meer informatie

A.Kapteijns (Kartrekker), Twan Strijbos (begeleiding project ), André Corstjens (reclame & styling bedrijf) Ton de Haan (realisatie bussen) en Peter Smits (Realisatie bussen).