Regio Zuidoost-Brabant

In de regio Zuidoost-Brabant worden onderwijs, bedrijven en overheden samengebracht om nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aan te bieden. Dit gebeurt door middel van vijf pijlers.

De regio’s Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk maken onderdeel uit van de economische topregio Brainport Eindhoven. Het kloppend hart van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. De regio onderscheidt zich door een hechte cultuur van samen de handen uit de mouwen steken ten behoeve van de lokale technische arbeidsmarkt.

De technische bedrijven in de regio hebben door vervangingsvraag (vergrijzing) en uitbreidingsvraag (groei) behoefte aan voldoende goed opgeleide technische vakmensen. De tekorten zijn er flink en bestaan op alle niveaus. Gebrek aan technisch talent is de belangrijkste beperkende factor voor verdere groei van de kennisintensieve maakindustrie. Eén op de vijf werkgevers geeft aan opdrachten te moeten weigeren door een tekort aan beschikbaar personeel.

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheden moet ervoor zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aangeboden kan worden. Dit gebeurt aansluitend op de vraag, inspelend op innovaties vanuit het bedrijfsleven in de regio en als toeleider naar vervolgonderwijs.

Hiervoor wordt ingezet op 5 pijlers: De instroom van leerlingen, onderwijsontwikkeling, de instroom en professionalisering van docenten, betere faciliteiten en apparatuur en het creëren van een duurzame samenwerking. Het project is een samenwerking tussen enkele scholen, gemeenten en 25 bedrijven uit de regio.

Lees meer +Lees minder -
STO18037 / STO19027
Onderwijsontwikkeling Instroom Duurzame samenwerking Techniekfaciliteiten Maakindustrie Professionalisering docenten
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Zuidoost-Brabant
Penvoerder
Scholengemeenschap Were Di
Naam contactpersoon
Alexander Kapteijns
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Sondervick College
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Scholengemeenschap Were Di

Valkenswaard

Sondervick College

Veldhoven

Prins Willem-Alexander College

Veldhoven

Summa College

Eindhoven

Berkenschutse

Heeze

Bedrijven en opleidingen betrokken bij planvorming

Image

Op de foto tijdens de landelijke kick-off Sterk Techniekonderwijs op 3 oktober 2019 in Utrecht.

Nieuws

11 februari 2020

Lokaal bedrijfsleven op de bres voor sterk techniekonderwijs in de regio

De regio’s Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk maken onderdeel uit van de economische topregio Brainport Eindhoven.

28 oktober 2019

Bedrijfsleven en scholen steken koppen bij elkaar in Veldhoven

Onderwijs en bedrijfsleven gaan zich vanaf 2020 gezamenlijk inzetten om dichter bij elkaar te komen in Veldhoven.

23 oktober 2019

Krachtige impuls voor techniekonderwijs in de regio Zuidoost-Brabant

Subsidie van ruim 4 miljoen voor de periode tot 2023 voor de regio Zuidoost-Brabant.