Regio Zuidoost-Brabant

Bekijk het laatste nieuws

Meer nieuws

Techniekkisten: op speelse manier kennis maken met techniek

Met techniekkisten kunnen leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs op een laagdrempelige, speelse manier in aanraking komen met techniek.

21 juli 2021

Nicole regelt stage voor docenten

“Ik kom bij heel veel bedrijven en ik kan alles regelen.”

21 juli 2021

Regio Zuidoost-Brabant: Sterk Techniek Onderwijs in de Brainportregio

Alexander Kapteijns (Were Di) en Bart van den Broek (Sondervinck College) zijn projectleiders van Sterk Techniek Onderwijs regio Zuidoost-Brabant.

14 juli 2021

Regio Zuidoost-Brabant

In de regio Zuidoost-Brabant worden onderwijs, bedrijven en overheden samengebracht om nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aan te bieden. Dit gebeurt door middel van vijf pijlers. Meer informatie over Regio Zuidoost-Brabant vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Samenwerking met bedrijfsleven

Genomineerd voor In de Spotlight

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Het initiatief Busje komt zo van de regio Zuid-Oost Brabant is ook genomineerd.

Inzending Regio STO Zuid-Oost Brabant

  • Busje komt zo

    Het activiteitenplan van STO Zuidoost-Brabant omvat vele projecten waarin leerlingen steeds meer buiten school gaan leren. Daardoor is er steeds meer behoefte aan het organiseren van vervoer van leerlingen naar bedrijven. Om dit te kunnen faciliteren zijn er in de regio in samenwerking met het bedrijfsleven twee identieke 9-persoons bussen aangekocht. Deze bussen worden voorzien van het logo van STO Zuidoost-Brabant, om als een regio naar buiten te treden. Dit proces wordt samen met een bedrijf en leerlingen van twee partnerscholen uitgevoerd, van ontwerp tot uitvoering. De leerlingen worden zo eigenaar van het proces en vullen op deze wijze een groot onderdeel van hun keuzemodule en hun portfolio t.b.v. hun vervolgopleiding in, en de regio heeft zo een mooie oplossing om het leerlingenvervoer te organiseren!

    Dit was niet gelukt zonder…

    A.Kapteijns (Kartrekker), Twan Strijbos (begeleiding project ), André Corstjens (reclame & styling bedrijf) Ton de Haan (realisatie bussen) en Peter Smits (Realisatie bussen).

    Meer lezen