Over Regio Zuid-Friesland

Over de regio

In de regio Zuid-Friesland is het betrekken van het bedrijfsleven van belang om het onderwijs goed te laten aansluiten op de ontwikkelingen en innovaties uit het regionale bedrijfsleven.

De regio Zuid-Friesland bestaat uit de gemeenten Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland. Het betrekken van het bedrijfsleven gevestigd in deze gemeenten is van belang om het onderwijs goed te laten aansluiten op de ontwikkelingen en innovaties uit het regionale bedrijfsleven. Tevens is de vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel in deze geografische afbakening groter dan het aanbod.

In de regio Zuid-Friesland wordt een breed scala aan technisch vmbo-onderwijs aangeboden, in de vier profielen BWI, PIE, M&T en groene techniek. De ambitie is om vanuit een regionale en gezamenlijke aanpak te werken aan innovatief en kwalitatief sterk techniekonderwijs dat breed, betaalbaar en dekkend is.

De samenwerkende partijen in de regio Heerenveen, Gorredijk en Wolvega erkennen dat er veel gebeurt in de regio om kwalitatief goed sterk techniekonderwijs aan te bieden. Ze zien echter ook dat de krimp van het aantal leerlingen, de kosten van het geven van kwalitatief goed techniekonderwijs en de stijgende vraag vanuit de arbeidsmarkt hen dwingt tot een meer regionale en structurele samenwerking.

De leerlingen in de regio moeten daarom breed technisch opgeleid worden. In de aanpak zijn daarom enkele speerpunten opgesteld. De focus moet komen te liggen op de beeldvorming, instroom en doorstroom, het ontwikkelen van innovatief onderwijs en een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

Betrokken vmbo-scholen

Bornego College

Heerenveen

OSG Sevenwolden

Heerenveen

Kei College

Heerenveen

Aeres VMBO & MBO Heerenveen

Heerenveen

Terra Wolvega

Wolvega

Linde College

Wolvega

Burgemeester Harmsma School

Gorredijk