Regio Zoetermeer

Door middel van een beroepencampus moet er een inhoudelijke samenwerking ontstaan tussen scholen in de regio. Zo moet een doorlopende leerlijn worden ontwikkeld voor technische beroepsrichtingen.

Er is al enige tijd sprake van het vormen van een beroepencampus waarbinnen de scholen die bij het project betrokken zijn zullen worden gehuisvest. De volgende stappen moeten een verdere invulling geven aan een inhoudelijke samenwerking.

Doel daarbij is de doorlopende leerlijn creëren. Na eerst een leerlijn voor niveau twee op te zetten, zal daarna ook naar niveau 3 en 4 gekeken worden om deze mogelijkheid uit te breiden. In het geval van de twee hogere niveaus zal gekeken moeten worden naar samenwerkingen buiten de regiogrenzen, vanwege afspraken die er gemaakt zijn.

STO19029/ STO18048
Beroepencampus Samenwerking Doorlopende leerlijn
Contactgegevens
Naam regio
Regio Zoetermeer
Penvoerder
Oranje Nassau College, locatie Clauslaan
Naam contactpersoon
Gerard van Rij/ Nicole Hofland
Functie contactpersoon
Programmamanager STO Zoetermeer
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Oranje Nassau College, locatie Clauslaan

Zoetermeer

Beroepscollege Zoetermeer

Zoetermeer