Nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek

Nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek

Met het activiteitenplan Samen voor Sterk Techniek Onderwijs bundelen scholen en bedrijfsleven in de Zaanstreek hun krachten om het VMBO techniek-/technologieonderwijs nog aantrekkelijker te maken en het nog beter te laten aansluiten op vervolgopleiding en werk. Trias VMBO, Zuiderzee College, Compaen VMBO, VMBO Pascal Zuid en Het Saenredam voeren de activiteiten uit. Partners zijn PO-bestuur van Agora en Zaan Primair, Praktijkschool de Brug, VSO Altra en het Regio College MBO. Tetrix Techniekopleidingen, Installatiewerk NH, Bouwmensen, Food & Proces Tech Campus en Goflex zijn de zeer betrokken technische opleidingsbedrijven. Via deze nieuwsbrief praten we je graag vier keer per jaar bij over de laatste ontwikkelingen. OVO Zaanstad is de penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar s.hovinga@ovo-zaanstad.nl. We wensen je veel leesplezier!

Saskia Hovinga, projectleider STO Zaanstreek

In deze nieuwsbrief

  • Meer mbo’ers kiezen techniek en technologie. Op naar STO Zaanstreek
    ‘25-‘29!
  • Feestelijke opening Maakplein Trias, hét technieklab voor vmbo’ers en PO-ers!
  • Succesvol PET Zaanstad, mede dankzij Compaen VMBO, Trias VMBO, Zuiderzee College en Pascal Zuid
  • Het Saenredam leert de tweedeklassers PGO te denken én doen voor de toekomst
  • Derdeklassers PIE van het Trias VMBO namen kijkje in de keuken bij Meyn en Damen
  • Het Zuiderzee College ontvangt PO-leerlingen en bezoekt het Regio College