Aftrap Planvorming STO Zaanstreek ’25-’29 en opening Maakplein bij TRIAS VMBO

Aftrap Planvorming STO Zaanstreek ’25-’29 en opening Maakplein bij TRIAS VMBO

Op donderdag 14 maart 2024 verwelkomde Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek alle betrokkenen vanuit de scholen en de partners. Het was een feestelijke gelegenheid met de opening van het Maakplein bij Trias VMBO, een broedplaats voor nieuwsgierigheid en zelfontdekking voor leerlingen.

Het programma begon met een warm welkom en een terugblik van Gerbrand de Lange, voorzitter van het College van Bestuur van OVO Zaanstad, waarbij werd teruggeblikt op de prestaties van STO Zaanstreek in de afgelopen periode (’20-’23). Er is succesvol samengewerkt, prachtige lokalen en materialen gerealiseerd en tal van evenementen, workshops en uitwisselingen georganiseerd om het techniekonderwijs te versterken, met positieve resultaten. Het percentage leerlingen dat koos voor een mbo-opleiding in techniek en technologie is gegroeid!

Vervolgens presenteerde Steven Siblesz van het landelijke ondersteuningsteam STO de randvoorwaarden van het plan ’25-’29, waarbij we voortbouwen op het succes van de afgelopen periode en streven naar continuïteit en verbetering. De budgetten van de 78 regio’s blijven gelijk en ondersteuning, adviescommissies en monitoring worden voortgezet om de doelstellingen te behalen.

Na deze informatieve sessies kregen de aanwezigen de kans om Ideeën voor het nieuwe STO-plan ’25-’29 in te dienen en de STO Markt te bezoeken, waar de vier Zaanse scholen met trots hun innovatieve showcases presenteerden. Leerlingen en docenten lieten zien hoe zij techniek in de praktijk toepasten, terwijl de gasten genoten van een drankje en hapje. Deze middag was een bron van inspiratie voor alle betrokkenen.

Toekomstvisie STO Zaanstreek ’25-’29: Verder bouwen aan innovatie

STO Zaanstreek heeft een ambitieuze toekomstvisie voor de periode 2025-2029. Er wordt gestreefd naar verdere versterking van het techniekonderwijs door innovatieve programma’s te ontwikkelen en de samenwerking met partners uit te breiden. De focus ligt op het stimuleren van creativiteit, ondernemerschap en digitalisering binnen het techniekonderwijs, zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Voor meer informatie of vragen, kan er contact opgenomen worden met Saskia Hovinga, projectleider STO Zaanstreek.

E-mail: s.hovinga@ovo-zaanstad.nl
Telefoon: 06 – 504 45 181