Regio Zaanstreek

Alle plannen voor een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven komen samen in het vormen van een Zaancampus voor techniek. Zo moeten jongeren worden geënthousiasmeerd worden voor de sector.

De samenwerking tussen gemeente, provincie, scholen, technische opleidingsbedrijven en enkele bedrijven, moeten de Zaancampus vormgeven. De plannen voor Sterk Techniekonderwijs en de Zaancampus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waar mogelijk versterken de twee elkaar in het realiseren van doelen.

De komende jaren wordt in de regio gekeken hoe de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren door actueel en aantrekkelijk onderwijs binnen de technische en technologische profielen te bieden.

Ook moet de instroom naar deze profielen worden vergroot, evenals de doorstroom naar de technische mbo-opleidingen.

STO18039 / STO19015
Zaancampus Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Doorstroomprogramma vmbo naar technisch mbo Kwaliteit van het onderwijs Instroom techniekopleidingen
Contactgegevens
Naam regio
Regio Zaanstreek
Penvoerder
Scholengroep Krommenie - locatie Trias VMBO
Naam contactpersoon
Saskia Hovinga
Functie contactpersoon
Programma-manager
Organisatie contactpersoon
OVO Zaanstad
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Altra College, locatie Zaanstreek

Krommenie

Trias VMBO

Krommenie

Compaen VMBO

Zaandam

Zuiderzee College

Zaandam

Pascal Zuid vmbo

Zaandam

Nieuws

10 april 2020

Zaancampus heeft primeur met ‘Bèta&Tech Experience’

Op de Zaancampus in Zaanstad is de nieuwe standaard voor techniekpromotie gelanceerd.