Over Regio Westerkwartier-Noordenveld

Over de regio

De uitdaging voor deze regio ligt vooral in het verhogen van het aantal tl-leerlingen dat kiest voor een technisch profiel op het mbo. Ook het behouden van de hoge doorstroom van bb/kb-leerlingen PIE en BWI naar een technische mbo-opleiding staat centraal.

Binnen de regio is sprake van een toenemende vraag naar technisch geschoold personeel, maar daar tegenover staat de daling van het aantal leerlingen. Zij moeten daarom al in het po en in de onderbouw van het vmbo kennismaken met techniek.

Om dit te bereiken wordt op meerdere thema’s gefocust: de verhoging van de kwaliteit van het technisch vmbo-onderwijs, onderwijs en innovatie en samenwerking in de keten.

Ook komt er aandacht voor professionalisering. Het vergroten van de instroom in het technisch vmbo en de promotie van techniekonderwijs staan ook centraal.

Betrokken vmbo-scholen

RSG De Borgen, locatie Woldborg

Grootegast

RSG De Borgen, locatie Esborg

Roden

RSG De Borgen, locatie Ronerborg

Roden

Terra Oldekerk

Oldekerk