Regio Westerkwartier-Noordenveld

De uitdaging voor deze regio ligt vooral in het verhogen van het aantal tl-leerlingen dat kiest voor een technisch profiel op het mbo. Ook het behouden van de hoge doorstroom van bb/kb-leerlingen PIE en BWI naar een technische mbo-opleiding staat centraal.

Binnen de regio is sprake van een toenemende vraag naar technisch geschoold personeel, maar daar tegenover staat de daling van het aantal leerlingen. Zij moeten daarom al in het po en in de onderbouw van het vmbo kennismaken met techniek.

Om dit te bereiken wordt op meerdere thema’s gefocust: de verhoging van de kwaliteit van het technisch vmbo-onderwijs, onderwijs en innovatie en samenwerking in de keten.

Ook komt er aandacht voor professionalisering. Het vergroten van de instroom in het technisch vmbo en de promotie van techniekonderwijs staan ook centraal.

STO19052/ STO18035
Tl-leerlingen Doorstroom bb/kb-leerlingen Technisch geschoold personeel Verhoging kwaliteit technisch vmbo-onderwijs Onderwijs en innovatie Samenwerking in de keten Professionalisering
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Westerkwartier-Noordenveld
Penvoerder
RSG De Borgen
Naam contactpersoon
Ingrid Copinga Wollerich
Functie contactpersoon
Procesbegeleider
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Projectleiders uit de regio

Theo Arends – Intern projectleider: t.arends@rsgdeborgen.nl

Renee Pama – Projectmedewerker: r.pama@rsgdeborgen.nl

Betrokken vmbo-scholen

RSG De Borgen, locatie Woldborg

Grootegast

RSG De Borgen, locatie Nijeborg

Leek

RSG De Borgen, locatie Esborg

Roden

RSG De Borgen, locatie Ronerborg

Roden

Terra Oldekerk

Oldekerk

Nieuws

17 januari 2020

Rsg de Borgen gaat innovatief techniekonderwijs ontwikkelen

Rsg de Borgen heeft subsidie gekregen om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs.