Regio Waterland

In de regio Waterland moet de kwaliteit van het huidige technische vmbo zich meer gaan richten op nieuwe technieken en technologieën. Ook moet de instroom van niet-technische vmbo’ers naar het technische mbo verbeteren.

De aansluiting tussen het technisch vmbo en mbo is behoorlijk sterk ontwikkeld in de regio, circa 78 procent van de leerlingen uit het technisch vmbo (bkg) stroomt door naar het technisch mbo. Aan de andere kant is de huidige instroom uit niet-technische vmbo-profielen, met uitzondering van groen, naar het technisch mbo is te verwaarlozen. Hier lijkt verbetering mogelijk.

In 2016 was de doorstroom vanuit de theoretische leerweg naar het technisch mbo 28 procent. De komende jaren is er in de regio een grote behoefte aan technisch opgeleide medewerkers op mbo-niveau en een toenemende behoefte aan hogere kwalificatieniveaus (mbo-4 en daarboven). Met name de profielen BWI en PIE sluiten goed aan op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt naar technisch geschoolde werknemers.

De kwaliteit van het huidige technisch vmbo is goed, maar nog onvoldoende gericht op het aanleren van en werken met nieuwe technieken en technologieën, die steeds vaker ICT-gestuurd zijn.

Op grond van de analyses uit de regiovisie en de daarbij geconstateerde mismatches zijn er kernopgaven voor Sterk Techniekonderwijs in de regio Waterland opgesteld. Daarin komt naar voren dat er vanuit de actuele en toekomstige regionale arbeidsmarktbehoefte er een grote noodzaak is om meer studenten in te laten stromen in technische mbo-opleidingen. Ook moeten meer leerlingen kiezen voor technische profielen in de bovenbouw van het vmbo.

Vanuit het perspectief van technologische innovaties binnen bedrijven, instellingen en beroepen is het nodig dat het voorbereidend en kwalificerend beroepsonderwijs leerlingen meer dan nu vertrouwd maakt met en voorbereidt op nieuwe, eigentijdse technieken en technologieën.

Het is daarnaast nodig om te investeren in structurele samenwerking tussen scholen, bedrijven en instellingen, en daar waar nodig ook overheden, om bovenstaande kernopgaven duurzaam van adequate antwoorden te voorzien.

Lees meer +Lees minder -
STO18042 / STO19019
Instroom niet-technische vmbo-profielen ICT-gestuurde technieken Bovenbouw vmbo Technologische ontwikkelingen
Contactgegevens
Naam regio
Regio Waterland
Penvoerder
Atlas College
Naam contactpersoon
Jeanine van Schendel
Functie contactpersoon
Projectleider STO-regio Waterland
Organisatie contactpersoon
Atlas College, locatie SG De Triade, Edam
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Clusius College Purmerend vmbo

Purmerend

SG Antoni Gaudi

Purmerend

SG Nelson Mandela College

Purmerend

SG Gerrit Rietveld College

Purmerend

Purmerendse ScholenGroep

Purmerend

SG De Triade

Edam

Don Bosco College

Volendam

Bernard Nieuwentijt College

Monnickendam

Nieuws

28 augustus 2020

STO Waterland creëert op middelbare scholen techniekprogramma voor basisscholen

Met een DOE-programma en een Wetenschap- & Technologieprogramma slaat Sterk Techniek Onderwijs (STO) Waterland een brug.

Inspiratie

Artikel

Het basisschoollokaal in regio Waterland

2 november 2020

Het Basisschoollokaal in de regio Waterland kreeg al 1790 leerlingen over de vloer. Ze maakten er een werkstuk en leerden meer over...