Tinker Tuesdays

De 6 vmbo’s in STO Utrecht ontwikkelen het keuzevak Innovatie&Prototyping. Hiermee versterken we techniek en technologie in de onderbouw. Om betrokken docenten bij elkaar te brengen, te inspireren en samen te werken aan mooiere onderwijsinhoud, organiseren we iedere eerste dinsdagmiddag van de maand een Tinker Tuesday. Elke dinsdag nodigen we hierbij een inspirerende maker uit te stad uit. We doen dit nu online en gaan zodra het kan op tour langs de Labs om samen nieuwe dingen te maken. Binnenkort starten we met het uitnodigen van collega’s PO en MBO om de trend van het samen maken in de hele stad te creëren.

Meer informatie

Jeppe den Uijl (projectleider van STO Utrecht) is initiator en bedenker van de Tinker Tuesdays, maar organiseert de sessies niet alleen: “Ik vind het ook belangrijk dat een paar anderen genoemd worden, namelijk: Piet Benthem, hij presenteert Tinker Tuesday en geeft iedere aflevering vaart, energie en inhoud. Casper de Jong, hij maakt het programma steeds technisch mogelijk zorgt voor inhoud in de voorbereiding en de afleveringen zelf. Frank-Jan van Lunteren heeft het concept ontworpen en alle bumpers, visuals en webpagina en Andrea Rhodenborgh die samen met Bas Raaymakers voor eerste contacten met de gasten en deelnemers zorgt.”

“We hebben in Utrecht de ambitie om leerlingen in een rijke context op een inspirerende manier met techniek en technologie in aanraking te brengen. Hierom is onderdeel van ons plan dat we op alle scholen het keuzevak Innovatie & Protoyping ontwikkelen en aanbieden. In zo’n proces van ontwikkelen ga je normaal gesproken veel met elkaar aan het werk en bij elkaar kijken. Maatregelen rondom corona maken dat proces van samen ontwikkelen complexer. Zodoende hebben we Tinker Tuesday bedacht en gemaakt om docenten van verschillende scholen die Innovatie & Prototyping op hun school ontwikkelen op een leuke en inspirerende manier bij elkaar te brengen. Zodat we elkaar positief blijven prikkelen om vooral geïnspireerd met de kinderen op onze scholen aan de slag te gaan.”