Subregio STO Enschede krijgt bestuurlijke impuls

Subregio STO Enschede krijgt bestuurlijke impuls

Marc Nij Bijvank is Voorzitter College van Bestuur bij Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE). Onlangs trad hij enthousiast toe tot de stuurgroep van de STO subregio Enschede. Marc heeft een uitgesproken visie op techniek, Wetenschap & Technologie (W&T) en doorlopende leerlijnen: “Wat ik merk, is dat er vaak té groot wordt gedacht. Het is de uitdaging om juist klein te beginnen. In de klas, in de praktijkruimte Daar ligt in mijn ogen de sleutel tot succes, waarbij het uiteraard wel belangrijk is dat gewerkt wordt vanuit een gedragen visie.”

Waar staat Stichting KOE voor?

“Wij zijn een stichting voor katholiek primair onderwijs met 18 scholen in en om Enschede. Samen met andere onderwijsstichtingen zetten wij ons in voor belangrijke, grote thema’s zoals techniek en technologie. Dit thema is cruciaal de komende jaren, de wereld en branches zijn fundamenteel aan het veranderen. Ik ben volledig overtuigd van de toegevoegde waarde van techniek en technologie in de maatschappij en dus op school. Maar daar moeten we ook de ouders in proberen mee te nemen om bij hen een bepaalde mate van urgentie te creëren en hun kind te stimuleren te kiezen voor techniek. Dan gaat het vaak om verkeerde beeldvorming die bestaat bij ouders over de mogelijkheden.”

Hoe krijgt W&T binnen de scholen van Stichting KOE aandacht?

“W&T heeft onze zeer speciale interesse, vooral omdat ik denk dat techniek & technologie grote toekomstthema’s zijn. Inmiddels niet meer weg te denken onderdelen van onze maatschappij en dus ook voor het onderwijs. Wij hebben de opdracht om daar op een goede manier op in te springen en onze kinderen daar maximaal op voor te bereiden. Ook brengt W&T een andere manier van leren met zich mee, met name ook een onderzoekende en ontwerpende houding.”

Het realiseren van een doorlopende leerlijn PO-VO biedt ruim kans voor W&T. Zit u daarom in de stuurgroep STO Enschede?

“Sterk Techniek Onderwijs Twente heeft al een tijd mijn bijzondere aandacht. In mijn vorige functie als directeur van het Vechtdal College Hardenberg had ik een grote vmbo-afdeling en waren wij penvoerder voor Sterk Techniek Onderwijs in die regio. Ik heb altijd bijzonder veel affiniteit gehad met technologie en werk nu graag in de voorhoede mee aan de realisatie van STO Twente. Vooral omdat ik deze hele ontwikkeling zeer kansrijk acht. Het gaat niet alleen om technologie, maar is veelomvattender. Het gaat bijvoorbeeld bij leerlingen ook om het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van het gebruik van technologie. Een brede scope waarin ook ruimte is voor learning analytics (het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over leerlingen in het onderwijs) waarbij je de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van technologie volgt en daarop inspeelt. Of denk aan andere en nieuwe vormen van samenwerking of het invoeren van scrum & agile ontwerpen. Door te doen en te ontdekken doe je bij kinderen, soms ook spelenderwijs, een appel op hun nieuwsgierigheid. Uiteraard wil ik graag bijdragen aan STO Twente om doorgaande leerlijnen PO-VO te creëren, dat is een belangrijke activiteit met W&T als vehikel. Ook interessant omdat het een andere manier van leren met zich meebrengt.”

Wat is uw visie op de praktische invoering van techniek en technologie in het PO?

“Wat ik merk, is dat er vaak té groot wordt gedacht. Het is de uitdaging om juist klein te beginnen. In de klas, in de praktijkruimte Daar ligt in mijn ogen de sleutel tot succes. Laten we starten met kleine stapjes door gewoon te doén. Ga er concreet mee aan de slag en zorg dat die olievlek groter wordt. Neem W&T, daar kun je ook heel klein mee beginnen in de lessen. Stichting KOE hanteert het concept Diskoever, ons Maak- en Ontdeklab. Hier zijn heel laagdrempelig mooie lessen en materialen beschikbaar waarmee je, met behulp van technologie, bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen. Een aansprekend voorbeeld waarbij we bovenschools initiatief hebben genomen, inmiddels een succesvol onderdeel van onze stichting.”

In hoeverre past STO bij de regio Twente?

“De regio Twente is in de basis al sterk. We hebben elkaar in het onderwijs, maar ook met het bedrijfsleven, al jarenlang heel goed weten te vinden, zeker ook op het thema techniek. Er ligt een stevig fundament om ook Sterk Techniek Onderwijs succesvol en gezamenlijk uit te rollen op basis van een ambitieuze visie. We hebben alles in huis om integraal een leidende positie op dit terrein te pakken, dit past ook bij de regio. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, passend bij de fase waarin een PO-school of scholenstichting verkeert op dit vlak. Vanuit de subregio Enschede draag ik daar graag bestuurlijk aan bij, zowel bij de subregio Enschede alsook binnen de scholen van Stichting KOE.”

STO Twente focust op meerdere activiteiten. Welke spreekt u persoonlijk aan?

“Alle activiteiten juich ik toe, maar persoonlijk vind ik het Technolab heel interessant voor leerlingen van de basisschool. Veelal is een bedrijfsbezoek voor hen nog te ver weg, behalve misschien dan voor groep 8. In een Technolab kunnen zij spelenderwijs ervaren wat techniek en technologie allemaal te bieden heeft. Het is dan ook positief dat de Technolabs die nu openen ook PO-leerlingen uitnodigen.”