Samenwerking C.T. Stork College en SMEOT krijgt verder vorm

Samenwerking C.T. Stork College en SMEOT krijgt verder vorm

De samenwerking tussen de afdeling PIE van C.T. Stork College en bedrijfsvakschool SMEOT groeit. Tom Blaauwgeers, projectleider Sterk Techniekonderwijs regio Hengelo: “De uitwisseling met het SMEOT draagt bij aan de technische beeldvorming en zicht op de competenties van een technische vervolgopleiding.” Om deze samenwerking te onderstrepen gaf SMEOT aan de leerlingen een mooi poloshirt met de logo’s van zowel C.T. Stork College als SMEOT.

Goede buren van elkaar

Hans Fokke, docent/coördinator vmbo/mbo onderwijs, deed namens SMEOT de uitreiking van de poloshirts: “Als mbo-vakschool voor Metaal, Mechatronica en Verspaning zijn we eigenlijk min of meer buren van het C.T. Stork College. We hebben hetzelfde gevoel bij het inspireren van de Twentse jeugd om voor techniek te kiezen. Aan de jongens en meisjes die PIE volgen bij het C.T. Stork College willen we dit samenwerkingsgevoel nu al overbrengen. Vandaar dat we hen met plezier een mooi poloshirt geven met de logo’s van zowel C.T. Stork College als SMEOT.”

Focus op doorstroom

Tom Blaauwgeers: “Vanuit STO Twente ligt er de wezenlijke opdracht om jonge mensen al op het vmbo voor te bereiden op de technische vervolgopleiding. Bedoeld om later de Twentse arbeidsmarkt op te gaan en het stijgend aantal techniekvacatures mee te helpen invullen. Eén van de mogelijkheden om dat te realiseren, is het onze leerlingen nu al laten ervaren dat SMEOT ook een prachtige en praktische samenwerkingspartner is voor het Twentse vmbo, en C.T. Stork College in het bijzonder. Met als focus doorstroom vanuit het vmbo naar het technisch mbo en daaropvolgend naar de arbeidsmarkt.”

Verdiepen en verbreden

Hans Fokke: “Dit schooljaar 2021-2022 starten we ermee dat de PIE-leerlingen van C.T. Stork College elke dinsdagmiddag naar ons toe komen. Ze volgen bij ons bijvoorbeeld de profielmodule bewerken en verbinden en daarna nemen we ze een stapje verder mee. Dat loopt nu het hele schooljaar door.” Tom: “De leerlingen volgen het gangbare curriculum op het C.T. Stork College, maar bepaalde delen daarvan kunnen wij nu eenmaal niet realiseren omdat we de apparatuur en/of know how missen. Maar het kan ook zijn dat we bepaalde onderdelen voor onze leerlingen willen verbreden en verdiepen. Voor beide situaties kunnen we dan probleemloos bij het SMEOT terecht.” Hans: “Er wordt nu op gekoerst om deze samenwerking op termijn ook te formaliseren in een officiële doorlopende leerlijn.”

Kennismaking met competenties, attitude en beroepsbeeldvorming

Tom: “En vergeet niet: leerlingen maken zo ook al direct kennis met de competenties die zij straks nodig hebben in het mbo. Ook helpt de uitwisseling voor de beeldvorming bij de leerlingen. SMEOT biedt een schone omgeving waarin drie disciplines worden uitgevoerd: constructie, mechatronica en verspaning. Ze gaan inzien wat het voor hen gaat betekenen als zij straks vanuit het vmbo de overstap maken naar het mbo in een technische richting.” Hans: “Ook draagt deze samenwerking bij aan de vorming van een helder beroepsbeeld bij de leerlingen.”