Profiel meets Profiel: Twentebreed brainstormen met je vakcollega’s

Profiel meets Profiel: Twentebreed brainstormen met je vakcollega’s

STO Twente telt vijf subregio’s. Tijdens ‘Profiel meets Profiel’ op 24 november 2023 gingen de docenten uit deze vijf subregio’s per profiel/vak brainstormend rond de tafel. Het mes sneed aan twee kanten: nader kennismaken met je profielcollega’s buiten je eigen regio is altijd nuttig. En tegelijkertijd bood deze bijeenkomst op het C.T. Stork College een prima kans om met elkaar te brainstormen over de plannen en wensen voor STO Twente in de periode 2025 t/m 2028.

Stevige opkomst

50 deelnemers namen deel, een stevige opkomst. Van alle profielen deden meerdere collega’s mee vanuit verschillende scholen. Die breedheid vanuit PIE, BWI, M&T, E&O, Z&W, HBR, Technolab/Technologie Onderbouw en Groen was al direct een goed voorteken voor deze inhoudelijke bijeenkomst. De bijeenkomst tekende zich door een goeie sfeer, échte aandacht voor elkaar én de wil om ook de tweede periode van STO Twente tot een succes te maken.

Terug- én vooruitblikken

Marieke Rinket, programma manager STO Twente, bedacht ‘Profiel meets Profiel. Zij gaf een inspirerende aftrap met de uitleg dat deze bijeenkomst kans bood om zowel terug als vooruit te blikken. Zij nodigde de deelnemers in groepjes per profiel uit om meerdere vragen kernachtig te beantwoorden. Terugkijkend op de eerste periode van STO Twente: welke STO-activiteiten lopen goed en waar ben je trots op? Wat verdient extra aandacht, moet bijgesteld worden of stoppen? Vooruitkijkend: wat zijn de wensen van de docenten voor STO 2025 t/m 2028? En ook: heb je nog opmerkingen en wensen voor de regio? Overigens, deze een week eerder ook al in groepsverband besproken tijdens de Kick-Off bijeenkomst Planvorming STO Twente 2025 t/m 2028 door de regio- en -projectleiders van STO Twente. Tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal: welke doelstellingen zien we voor STO 2025 t/m 2028?

Twee belangrijke aandachtspunten

Marieke gaf de deelnemers aan de discussie nog twee extra aandachtspunten mee: “Als je apparatuur of machines wilt aanschaffen voor je profiel of vak, koppel die dan aan een didactische inhoud. Puur een aanschaf is te smal, laat zien hoe je de aanschaf in een leerrijke context plaatst.” Een ander aandachtspunt van Marieke ging over de tweede periode van STO Twente, die loopt van 2025 t/m 2028: “De subsidiegelden voor die periode zijn nog geen gelopen race op grond van wat we hebben bereikt in de periode 2020-2023, inclusief straks het tussenjaar 2024. Het Ministerie verwacht voor 2025 t/m 2028 zinvolle en onderbouwde plannen en stelt op grond daarvan de nieuwe subsidie vast.” Een wake up call die de deelnemers extra motiveerde om met goed doortimmerde ideeën te komen.

Verbreding profielen

Het Ministerie van OCW ziet voor de periode 2025 t/m 2028 graag een verbreding van de profielen die deelnemen aan Sterk Techniekonderwijs. Die oproep was de Twentse collega’s niet ontgaan. Vandaar dat we voor Profiel meets Profiel veel nieuwe collega’s mochten verwelkomen vanuit HBR, E&O, Groen en Z&W. Weliswaar zijn er binnen hun profiel nog geen of nauwelijks STO-activiteiten, en daarom was juist hun inbreng voor de komende periode van groot belang.

Volop ideeën, suggesties en wensen

Per profiel/vak gingen de docenten met elkaar in gesprek. Al snel schreven zij de speciaal daarvoor bestemde vellen vol met ideeën, suggesties en wensen, gegroepeerd rondom de bovengenoemde vragen. Tijdens de discussies werden er regelmatig vragen gesteld door de deelnemers over goed lopende initiatieven in andere STO subregio’s dan die van henzelf. Hoe werken die dan precies? Hoe kunnen zij die ook in hun subregio realiseren? Bijvoorbeeld het geslaagde initiatief van de subregio Almelo e.o. om alle keuzevakken van de deelnemende vmbo-scholen op woensdagmiddag te concentreren, mét leerlingenuitwisseling tussen de scholen bleek een lichtend voorbeeld. Ook ontdekten sommige subregio’s al pratend waarom andere subregio’s zo succesvol zijn in het laten aanhaken van het bedrijfsleven. (Geheim: stel een speciale bedrijvencontactfunctionaris aan).

Inspiratievolle eindpresentaties

De groepsdiscussies leverden inspiratievolle eindpresentaties op. Elke profielgroep gaf een presentatie, zo ook een speciaal groepje met daarin de vertegenwoordigers van Technologie onderbouw/Technolabs in Twente en een groepje met de projectleiders. In totaal acht keer bruiste het van de ideeën en suggesties evenals verbeterpunten. Onder aanvoering van de programmaleiding van STO Twente gaat we nu met alle input serieus aan de slag met als deadline het indienen van de subsidieaanvraag voor 2025-2028. Deze deadline ligt op oktober 2024. In de periode daarvoor zullen er nog meerdere momenten volgen waarbij bijvoorbeeld ook het regionale bedrijfsleven en het PO en MBO om input gevraagd zullen worden.