Over TechThis

Over de regio

In de regio TechThis is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen interesseren voor het technische vmbo.

In het mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende vier jaar ruim 14.000 vacatures, die met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal vervuld kunnen worden. In de regio TechThis zijn 48.000 mensen werkzaam in een technisch beroep op een werkzame beroepsbevolking van 225.000 mensen. Er is een groot aantal vacatures voor technische beroepen.

Vanuit de voortschrijdende technologisering van de industrie vraagt de arbeidsmarkt een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met hightech kennis en kunde, die snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De extra arbeidsvraag die resulteert uit de technologische ontwikkelingen vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod om de extra arbeidsvraag op te leiden.

Het is gewenst dat het beleid samenvalt met de ontwikkeling van een sterke leercultuur. Deze speelt in op de arbeidsmarktbehoeften die uit de toenemende technologisering voortvloeien en waarin een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Daarnaast blijft er de komende jaren vraag naar traditioneel opgeleide technici. De regio TechThis staat voor de uitdaging het techniekonderwijs in de regio te ontwikkelen tot een veerkrachtige sector die aansluit op wat de technologische ontwikkelingen vragen van de technici van de toekomst. Hierbij zetten we in op een duurzame samenwerking van onderwijs met het (lokale) bedrijfsleven.

In het activiteitenplan wordt per school een aanbod ontwikkeld, maar de meeste activiteiten zijn gericht op een lokaal aanbod. Een schoolaanbod bevat activiteiten die door de vo-scholen worden aangeboden. In het lokaal aanbod worden activiteiten opgenomen die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen én uitwisseling van leerlingen teweeg zal brengen in de stad TechThis. De activiteiten die bovenregionaal ontwikkeld worden, zullen zich richten op overkoepelende thema’s die meerdere regio’s aan elkaar verbinden.

Betrokken vmbo-scholen

Thorbecke Scholengemeenschap – Locatie Russenweg

Zwolle

TalentStad Beroepscollege

Zwolle

Greijdanus College

Zwolle

Thorbecke Scholengemeenschap – Locatie Heesweg

Zwolle

De Ambelt

Zwolle