Over Regio Groningen Stad

Over de regio

Om onze PO en vmbo-leerlingen  uit het voedingsgebied van Groningen stad nog enthousiaster te maken voor de technische sector, hebben de schoolbesturen OOG, GSG en CSG de koppen bij elkaar gestoken. Hieruit is de samenwerking voor Sterk Techniekonderwijs voortgekomen, waardoor ons techniekonderwijs in de stad nog sterker en beter neergezet kan worden en de samenwerking tussen PO, VMBO en MBO wordt verstevigd en uitgebouwd.

In het activiteitenplan staan onder andere de volgende uitdagende en vernieuwende doelen: Ontwikkeling van Techlabs, doorlopende leerlijnen richting het MBO, introductie nieuwe keuzevakken, techniek in bovenbouw van de theoretisch leerweg en robotica op de basisscholen. Allemaal met als doel om onze leerlingen te enthousiasmeren voor de technische beroepen en ervaring op te doen met en in het uitdagende en innovatieve werkveld. Naast dat we meer leerlingen willen boeien voor de techniek willen we ook meer docenten werven en opleiden om in de techniek les te geven.

Met behulp van onze co-financiers kunnen we onze plannen realiseren. We werken intensief samen met het bedrijfsleven om kennis te delen en ervoor te zorgen dat zij in de toekomst over goed opgeleide vakmensen kunnen beschikken. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke ontwikkeling van gastlessen en bedrijfsbezoeken voor onze leerlingen.

Ook investeren we veel. Onder andere in VR-brillen en daarmee maken we mogelijk dat leerlingen virtuele bedrijfsbezoeken doen op plaatsen waar je anders niet kan komen, bij bijvoorbeeld een scheepswerf of een windmolen. En we creëren met de Techlabs, verdeeld over de schoolbesturen met elk een specialisme, moderne werkplaatsen voor onze leerlingen.
En ook het lesprogramma waarin met drones gewerkt wordt, is erg vernieuwend en super cool om als leerling te ervaren.

Betrokken vmbo-scholen

CSG Kluiverboom

Groningen

Gomarus College – lavendelweg

Groningen

H.N. Werkman College – Stadslyceum

Groningen

Montessori Lyceum Groningen

Groningen

Gomarus College

Groningen

Gomarus College – Magnoliastraat

Groningen

Leon van Gelder

Groningen

Kamerlingh Onnes

Groningen

Simon van Hasselt

Groningen

CSG Selion

Groningen