Over Regio Súdwest Fryslân, Sneek-Bolsward

Over de regio

De (arbeidsmarkt)regio:

STO19021 betreft de gemeente Súdwest Fryslân, als onderdeel van de arbeidsmarktregio Fryslân. Naast dat het geografisch een logische afbakening is sluit deze (krimp)regio ook aan bij bestaande samenwerkingen van zowel het onderwijs, overheid als ondernemers.

De behoefte:

Er is een toenemende vraag naar goed opgeleide technische medewerkers die in staat zijn om duurzaam de nieuwste technieken te gebruiken en hun kennis en vaardigheden daarover te onderhouden in de regio. Ons uitgangspunt: begin bij de basis!

De deelnemers:

Binnen SWF wordt door de vmbo scholen met de technische profielen reeds bestuurlijk samengewerkt. Het Marne college heeft als penvoerder, in samenspraak met de andere VO scholen, het MBO, Technolab en het bedrijfsleven het (bijgestelde)plan STO SWF opgesteld.

Betrokken vmbo-scholen

CVO Zuid-West Fryslân

Sneek

Aeres VMBO & MBO Sneek

Sneek

CSG Bogerman, Burgklas en Mavo

Sneek

CSG Bogerman, Havo en Vwo

Sneek

RSG Magister Alvinus

Sneek

Marne College

Bolsward