STO Café: Toekomst Mobiliteit & Transport

Datum: 7 november 2023
Tijd: 16:15 – 19.00 uur
Locatie: Marne college, Schoolstraat 7 in Bolsward

Agenda

Vanaf 16:00 uur: Inloop met koffie/ thee

16:15 uur: Welkom Gerard Schotanus. Coördinator STO Bolsward.

16:30 uur: Informeren over voortgang project STO
Annemarie Kingma. Rector csg Bogerman, penvoerder STO Súdwest-Fryslan.

16:40 – 17:15 uur: Ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst binnen de sector Mobiliteit & transport door Christien Lycklama á Nijeholt, directeur Hoekstra Kwaliteit

17:15 uur: Discussie/ rondvraag

17:30 uur: Afsluiting, netwerken met warm buffet