Zeeuwse Ambities

De afgelopen maanden hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de (on-)mogelijkheden en wenselijkheden van de Zeeland-brede ambities die zijn geformuleerd in het kader van het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ). De verkenners hebben hun bevindingen gerapporteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft daarop een aantal besluiten genomen:
 • Onderzoek naar de kennismaking met de Zeeuwse DNA-sectoren

  Besloten is om een keuzevak ‘maritieme techniek en logistiek’ te ontwikkelen. Het plan van aanpak moet nog voor de kerstvakantie klaar zijn en begin 2021 worden uitgerold.

 • Betere aansluiting van pro/vso

  Besloten is om nog dit schooljaar een eerste pilot-project te starten op basis van de ‘Boris-methode’, waarbij methodisch/didaktisch wordt uitgegaan van afzonderlijke leerarrangementen. Leerlingen kunnen hiervoor bij de deelnemende bedrijven deelkwalificaties bereiken die ook maatschappelijk erkend zijn. In de loop van 2021 worden bedrijven en bedrijfstakken gezocht die (in andere regio’s) eveneens met deze systematiek aan het werk willen en leerlingen een kans willen geven op het verwerven van goede beroepsvaardigheden en -kwalificaties.

 • Onderzoek naar de ondersteuning van het po bij de ontwikkeling van w&t

  ten behoeve van een betere doorstroming naar het technische vmbo-onderwijs.
  Op basis van de verkenning van dit voorjaar en het recente onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het w&t-onderwijs in het po zullen CPOZ (de koepel van de Zeeuwse po-bestuurders) en de stuurgroep STOZ afspraken maken over een gezamenlijke strategie. Bekijk het rapport op de website.

 • Opleiden van Hybride Techniek Opleiders

  In verband met alle gevolgen van de huidige crisis is besloten om de derde groep deelnemers dit voorjaar te gaan werven. Wanneer er voldoende deelnemers zijn (minimaal 11) kan deze groep de cursus en stages starten in september 2021.

  Belangstelling naar de achtergronden en ervaringen? Onlangs is de uitkomst gepresenteerd van een door Wij-Techniek geïnitieerd onderzoek. De uitkomst: goede techniekopleiders met de juiste kennis zijn onmisbaar voor de technische branche. Zij kunnen jongeren interesseren voor een baan in de techniek. Zij brengen de nieuwste technieken uit de praktijk met zich mee en stomen de vakmensen van de toekomst klaar.