Maritieme techniek en logistiek krijgt steeds meer vorm binnen STOZeeland

“Als eerste heb ik in samenwerking met scholen en bedrijven een verkenning gedaan naar “wat is het Zeeuwse DNA?” en “hoe kan dat in het vmbo-techniekonderwijs een rol gaan spelen?”, vertelt Cris van der Weele, zelfstandig onderwijsadviseur voor Bovenwijs Onderwijsadvies en projectleider Zeeuws DNA.

“Met de resultaten en maar liefst 35 ideeën die daaruit voort kwamen zijn wij de keuzevakken maritieme techniek en logistiek gaan vormgeven. Broodnodig, want ondanks dat het mbo in deze beide richtingen opleidingen aanbiedt, zijn deze op het vmbo helaas nog niet in beeld. Terwijl het juist belangrijk is dat ook vmbo-leerlingen, het liefst zo praktisch mogelijk, kennis maken met deze belangrijke sectoren in Zeeland.”

Wat is de stand van zaken?

Het ontwerpplan is vlak voor de zomer goedgekeurd en er zijn twee ontwikkelteams van mensen uit het vmbo, mbo, Multraship Towage & Salvage en Elopak samengesteld.