Zeeland pioniert: STOZ dashboard is opgeleverd

Sterk Techniekonderwijs Zeeland is een groot project met forse doelstellingen en veel kleine tussendoelen en ambities. Na afloop van de vier projectjaren, maar ook tussentijds, moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van de miljoenen euro’s die zijn ontvangen.

De voortgang van het project wordt continue gevolgd met behulp van een speciaal ontwikkeld dashboard. De programmanager STOZ (Mabri Fennema ) en Huis van de Techniek (Dick Schipper) hiervoor samen met Actemium Nederland (Arnold Boonman en Huug van Vossen).
Vandaag is het dashboard officieel opgeleverd aan STOZeeland, in de persoon van Guus Hagt, penvoerder en voorzitter van de stuurgroep STOZ.

Het dashboard wordt online gevoed met informatie. De verschillende projectleiders kunnen maandelijks binnen enkele minuten hun informatie invoeren via een app op hun smartphone of tablet. Zo kunnen de ontwikkelingen binnen het project op de voet worden gevolgd en gerapporteerd en waar nodig door de stuurgroep worden bijgestuurd.

In Zeeland lopen we wat betreft de digitalisering van het traject voorop. Dat valt op: andere STO-regio’s, maar ook STO-landelijk, volgen deze Zeeuwse ontwikkelingen met veel belangstelling.