W&T in het Zeeuwse basisonderwijs

Met het onderzoek, dat op 30 oktober jl is gepresenteerd, onder de Zeeuwse basisscholen wilden we inzicht krijgen in:
• hoe het ervoor staat met Wetenschap en Technologie (W&T) in het Zeeuwse basisonderwijs;
• wat Zeeuwse basisscholen nodig hebben om de implementatie van W&T te versterken.

Om dat inzicht te verwerven hebben we in september 2020 200 scholen van Zeeuwse PO-besturen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Aan ons verzoek hebben 117 scholen gehoor gegeven.
De mooie respons (57%) is mede te danken aan de inzet van de besturen.

In de vragenlijst hebben we de schoolleiders een aantal aspecten met betrekking tot het W&T-onderwijs voorgelegd en hen gevraagd in welke mate hun school daaraan voldoet.
De aspecten die aan de schoolleiders zijn voorgelegd hebben betrekking op vijf thema’s:
• Visie en beleid
• Organisatie
• Inhoud
• Externe contacten
• Deskundigheid