Welkom Elcke Bouwense, nieuwe secretaris TCG STOZ Oosterschelde

Welkom Elcke Bouwense, nieuwe secretaris TCG STOZ Oosterschelde

“Binnen de Oosterschelderegio is de afgelopen vier jaar heel veel kennis en ervaring door allerlei projecten en activiteiten die vanuit STOZ mogelijk zijn gemaakt. Het zou mooi zijn om al deze kennis en ervaring nog meer te gaan delen met elkaar. Er zijn al fantastische stappen gezet, maar het mag nog intensiever. Daar zie ik een mooie uitdaging voor de komende vier jaar,” aldus Elcke Bouwense – Boogaarts, afdelingsleider Het Goese Lyceum, locatie Bergweg en sinds februari secretaris van de TCG. “Vaak is het een kwestie van elkaar weten te vinden, elkaar kunnen ontmoeten en daar de gelegenheid voor maken.”

Frisse blik

Elcke deelt sinds 2,5 jaar de rol van afdelingsleider van Het Goese Lyceum, locatie Bergweg met Lyda Vos. Daarvoor was Elcke 15 jaar decaan en coördinator van de praktijkvakken op het Het Scheldemond College in Vlissingen. “In die rollen was en ben ik vanaf de zijlijn betrokken bij de technische profielen en keuzevakken. Dat geeft me nu de kans om met een frisse blik en objectief te kunnen meedenken,” aldus Elcke.

Nieuw activiteitenplan

Tegelijk met Martin van de Zande (voorzitter) stapte Elcke in februari in haar rol als secretaris voor de TCG. Momenteel is de TCG druk met het schrijven van het nieuwe activiteitenplan van STOZ. Alle scholen binnen de Oosterschelderegio hebben kunnen meedenken en hun wensen en ambities kenbaar gemaakt. “Nog voor de zomervakantie gaat het OSR-deelplan naar programmamanager Mabri Fennema , zodat zij het met de andere Zeeuwse deelplannen kan samenvoegen en voor 1 oktober ter goedkeuring kan indienen. Eind januari 2025 hopen wij daar positief besluit over te horen. Samen met Martin en de projectleiders hebben we dit in korte tijd gerealiseerd, mede doordat alle scholen daar tijd en ruimte voor hebben vrijgemaakt,” aldus een betrokken Elcke.

Samenwerken

“Het mooiste van mijn rol als secretaris van het TCG? Om samen met scholen en bedrijven te werken aan dezelfde ambitie. Samen te werken aan een sterk en uitdagend techniekaanbod, waarbij we niet op onze eigen eilandjes blijven zitten, maar waarbij we in het nieuwe activiteitenplan samenwerken, zodat alle locaties tot hun recht komen.”

TCG= Techniek coordinatie groep = subregionale stuurgroep bestaat nu uit:
Martin van de Zande (voorzitter), Elcke Bouwense – Boogaarts
Wim van der Slik Bert Bakker Gerhard Hoogendoorn Dick van Wijck Landré Schrijver Sam Louwerse David Schrier

De TCG geeft sturing aan de twee projectleiders van STOZ Oosterschelderegio:
Arjan Beekman en Diane Robyn