Technieuws Oosterschelderegio

1 Januari 2020 is het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland van start gegaan. Met deze financiële input vanuit de overheid kunnen wij het Zeeuwse technische onderwijs in het vmbo naar een hoger plan tillen en de contacten met het Zeeuwse bedrijfsleven intensiveren. Zowel in de regio Zeeuws- Vlaanderen, Walcheren, Oosterschelderegio, als Zeeland-breed zijn diverse ambities vastgelegd, projecten gestart en ontwikkelingen tot stand gekomen.