STOZeeland start project “Leren op de werkvloer’ voor leerlingen van praktijkschool

STOZeeland start project “Leren op de werkvloer’ voor leerlingen van praktijkschool

Middels deze pilot helpen we leerlingen van het Praktijkonderwijs richting een baan met leren/werken op de werkvloer. De Sagro is voornemens om leerlingen die dit traject goed doorlopen, een baan aan te bieden.
Dank aan de Zeeuwse Stg Maatwerk Zeeland en de Sagro B.V. voor deze mooie samenwerking!