Samenwerking Thoolse basisscholen en Calvijn College in de Techklas (STOZeeland)

Samenwerking Thoolse basisscholen en Calvijn College in de Techklas (STOZeeland)

Na het jarenlang organiseren van de Thoolse Techniekdag, werd het tijd om het kennismaken met techniek in een nieuwe vorm te gieten. Een van de bedenkers en initiatiefnemers van dit nieuwe concept, de Techklas, is Han Vogel, docent techniek bij het Calvijn College in Tholen.
“In plaats van de leerlingen van groep 8 uit te nodigen in de gemeenschapsruimte in Tholen voor een kennismaking met de bedrijven, hebben wij het omgedraaid. De leerlingen gaan nu naar de bedrijven toe, krijgen daar een rondleiding en maken bij elk bedrijf een deel van een werkstukje. Om een goede indruk van een bedrijf te krijgen, is het tenslotte belangrijk dat de leerlingen een kijkje achter de deur kunnen nemen. Zij zien dan de machines en gereedschappen, maar ook hoe mensen aan het werk zijn en hoe de gemaakte producten tot stand zijn gekomen,” aldus een enthousiaste Han.

Pilot

De eerste pilot van vier woensdagmiddagen is inmiddels afgerond. Zo’n 25 leerlingen hebben een vogelvoederhuisje gemaakt, waarvoor ze de eerste middag met tekenen en hout aan de slag gingen op het Calvijn College. De tweede middag gingen ze naar aannemers- en timmerbedrijf Aannemers-en Timmerbedrijf Roozemond bv, om een week later bij Rombouts Kunststof Techniek (RKT) het kunststof dakje te maken. “Vervolgens hebben de leerlingen hier op school hun huisje verder afgemaakt, waarbij ze werden begeleid door onze eigen leerlingen uit klas 3 D&P”, legt Han uit.