Onderzoek W&T in het primair onderwijs

Tweehonderd (van de in totaal 216) Zeeuwse basisscholen nemen deel aan een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot wetenschap & technologie in hun curriculum.

Sinds het eerste landelijke Techiekpact in 2013 wordt van de basisscholen verwacht dat zij (met ingang van 2020) in hun programma ook aandacht hebben voor w&t. Dat is, gezien de achtergrond van veel leerkrachten, nog geen eenvoudige opgave. Met dit onderzoek probeert Huis van de Techniek, in samenwerking met de gezamenlijke schoolbesturen, te achterhalen wat de stand van zaken hierin is, en welke ondersteuning de scholen nodig hebben om dit thema verder in te vullen.

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan, worden op 30 oktober gepresenteerd aan de schoolbesturen.