Mabri Fennema (programmamanager) blikt terug op 2 jaar STOZeeland

Mabri Fennema (programmamanager) blikt terug op 2 jaar STOZeeland

“Voor STOZ heb ik vooral een faciliterende, stimulerende en coördinerende rol. Ook ben ik dagelijks bezig met inrichten, aansturen en verbinden en leg ik verbanden met de strategische doelstellingen”, aldus Mabri Fennema, sinds twee jaar programmamanager voor Sterk Techniekonderwijs Zeeland.

“Het doel is dat er een goede verbinding ontstaat tussen het bedrijfsleven en het vo en mbo.” Mabri heeft regelmatig overleg met de projectleiders, bereidt de stuurgroepvergadering voor en doet interventies als het nodig is. Ook verbindt zij de subregio’s aan elkaar en zorgt dat ze van elkaar leren, dan wel samen ontwikkelen. “Als ik straks weg ben, moet iedereen elkaar weten te vinden.”