Leerlingen CSW en Mondia krijgen samen les in Technum

Rob Kotzebue, regio projectleider Walcheren en project manager ProjectPlus Scalda:

“Een van de STOZeeland regioambities van Walcheren is het verbeteren van het techniekonderwijs in het vernieuwde Technum. Reden voor CS-Walcheren en Mondia Scholengroep om hun PIE-opleidingen met ingang van het nieuwe schooljaar samen te voegen tot één. Om dit te realiseren zijn de PIE-docenten van beide scholen en hun teamleiders inmiddels al druk in gesprek.

Momenteel werken beide scholen met hun eigen lesmethode en bijbehorende opdrachten. In december 2019 hebben de PIE-docenten en hun teamleiders daarom een eerste verkenning gedaan over hun beide afzonderlijke lesprogramma’s. Bovendien moet nagedacht worden over de keuzevakken, het gelijktrekken van de manier van werken en de inhoud van het programma.

Het doel is om in het nieuwe schooljaar een gezamenlijk PIE-programma in Technum aan te bieden, waarbij de leerlingen van beide scholen gezamenlijk les krijgen.”