Leerlingen aan de slag met zorgrobots

In welke profielen is techniek aanwezig? Dit vroeg het personeel het Goese Lyceum Bergweg zich af bij het maken van het regioplan Oosterschelderegio voor Sterk Techniekonderwijs Zeeland. “Het antwoord was niet echt verrassend: in alle zeven profielen die onze school aanbiedt krijg je op een of andere manier met techniek te maken. Het ligt dan ook voor de hand om in het projectplan een onderwerp ‘techniek in niet technische profielen’ op te nemen. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar, zoals bij het profiel Zorg en Welzijn,” zegt Adri de Gans, projectleider Oosterschelderegio en locatiedirecteur Goese Lyceum.

In de zorgsector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van technische toepassingen, zoals bijvoorbeeld zorgrobots die steeds vaker worden ingezet om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Goese Lyceum vindt het daarom belangrijk dat leerlingen nu al kennis maken met deze moderne vorm van zorg, zowel op school als in de praktijk. “Na gedegen onderzoek is gekozen voor de robots Maatje en Mini Alpha, twee soorten robots die ongeveer 60cm hoog zijn en op verschillende manieren te bedienen en programmeren zijn,” legt Adri uit. Naast de theorie gaan ze ook in de praktijk aan de slag, zoals bijvoorbeeld bij zorggroep Ter Weel.

De inzet van zorgrobots staat niet op zich, want het is onderdeel van de leerlijn Robotica die de vmbo-scholen in de Oosterschelderegio willen opzetten en verder uitwerken in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en mbo.