Enquete bij bedrijven door Calvijn College en Scholengroep Pontes

Enquete bij bedrijven door Calvijn College en Scholengroep Pontes

Het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs en met name de technische profielen BWI, M&T en PIE van het Calvijncollege locatie Kerkpolder en Het Goese Lyceum locatie Bergweg, werken samen met bedrijven.
De leerlingen uit de bovenbouw (derde en vierde klas) van het vmbo maken tijdens stage kennis met het bedrijf en ontdekken vooral wat ze wel en niet goed kunnen en waar ze verder in willen leren.

Martin van de Zande en Lyda Vos stelden gezamenlijk, dmv een enquete, vragen aan de bedrijven in de STOZeeland regio Oosterschelde. Ze willen meer inzicht krijgen in: Wat verwachten de (stage)bedrijven nu precies van het onderwijs? En zijn we als school goed op weg met de inrichting van het onderwijs? Maken we goede beleidskeuzes? Welke vaardigheden missen onze leerlingen en waar zijn ze juist goed in?