Een lekker vol en ambitieus programma

Duurzaam omgaan met energie is een van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw. Een aantal Zeeuwse scholen sloegen de handen ineen om het keuzevak ‘Duurzame energie’ te ontwikkelen.

Docent Bert Kaan van de Mondia Scholengroep is een van de betrokkenen geweest bij het vormgeven van het keuzevak dat valt onder het examenprogramma PIE (Produceren, Installeren en Energie): “Afgelopen schooljaar hebben we de inhoud opgeplust en dit schooljaar draaien we voor het eerst een pilot voor onze leerlingen om dit keuzevak ‘uit te proberen’. Leerlingen kunnen het keuzevak in de derde en vierde klas kiezen. Wij hebben vijf leerlingen die ervoor gekozen hebben en het is prima dat we nu
met een kleine groep zijn, omdat het een pilot is. Maar volgend schooljaar gaan we het keuzevak nadrukkelijker promoten.