Beter techniekonderwijs door intensievere samenwerking

Officieel kreeg Zeeland in 2019 al groen licht, maar vanaf januari 2020 is het landelijke project Sterk Techniek Onderwijs (STO) echt van start gegaan. Een initiatief waarin het voortgezet onderwijs, de praktijkscholen, de scholen verenigd in Stichting Respons, Scalda, de Coöperatie Primair Onderwijs en het bedrijfsleven (zie infographic betrokken partijen) nauw samenwerken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.