‘Alle leerlingen zijn gebaat bij praktijk’

In 2024 worden de gemengde en theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen volgen naast avo-vakken dan een praktijkgericht programma. Een ingrijpende verandering, die veel voorbereiding vergt. Het Goese Lyceum is als pilotschool al een eind op weg. Twee afdelingsleiders en een docent vertellen hoe zij de nieuwe leerweg voor zich zien en wat er al staat.

Binnen STO Zeeland werken de 3 regio’s (met en zonder pilotscholen Nieuwe Leerweg) met elkaar samen aan deze nieuwe ontwikkeling.