Het nieuwe technologielokaal is belangrijk voor Bonaire

Het nieuwe technologielokaal is belangrijk voor Bonaire

Ook op Caribisch Nederland wordt volop aan de STO-doelen gewerkt. Ondanks grote afstanden en verschillen in onderwijs, wordt er met drie partners hard gewerkt om het techniekonderwijs te verbeteren.

Negenhonderd kilometer ligt de middelbare school op Bonaire verwijderd van de scholen op Saba en St. Eustatius. Met een zee ertussen kan er alleen naar de eilanden gevlogen worden. Op Bonaire wordt Nederlandstalig onderwijs gegeven, op de bovenwindse twee eilanden wordt gewerkt met een Amerikaans onderwijssysteem, Caribbean Vocational Qualification (CVQ), en is de voertaal Engels. Het zijn geen kleine obstakels waar programmaleider Elton Johnson mee te maken heeft. Johnson krijgt hulp van ondersteuner Jan Gubbels, een oud-medewerker van SLO met zo’n dertig jaar ervaring met werken voor en op de Nederlandse Antillen.