Keuzemoment nadert

Tweedeklassers van het vmbo van het Schoonhovens College maakten in oktober op school kennis met de vier profielvakken. Eind november volgde een interessante ervaringsweek langs bedrijven, sportcentra, kinderopvang, restaurants en winkels. Het decanaat telde 28 deelnemers en is hen zeer erkentelijk voor hun positieve bijdrage aan het project. In het voorjaar van 2023 moeten leerlingen een keuze maken over hun vervolgopleiding. Omdat slechts een klein aantal precies weet wat hem of haar te doen staat, besteedt het Schoonhovens College veel aandacht aan dit keuzemenu. De leerlingen hielden een werkboek bij om de informatie te noteren en opdrachten uit te voeren. De decanen Micha Magnée en Evelien Noordegraaf zorgden in samenwerking met begeleiders en docenten voor een soepel verloop van de bezoeken. Ervaringen van tweedeklassers en reacties van ouders en/of verzorgers zijn in deze special opgenomen.

De Leerlingen kiezen uiteindelijk uit:
Economie & Ondernemen (E&O), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) of Zorg & Welzijn (Z&W) .