Aftrap STO Plan Schoonhovens College

Aftrap STO Plan Schoonhovens College

Dinsdagavond 6 juli jongstleden vond op het Schoonhovens College de aftrap plaats van het STO-plan.

Een groot aantal leden van de stichting “vrienden van het Schoonhovens College” was aanwezig. De voorzitter, Peter van de Born, sprak de zaal toe. Hij gaf een korte schets van het tot stand komen van het uiteindelijke plan en het soms moeizame verloop in het verkrijgen van de goedkeuring hiervan.

Naast de stichting en daarmee dus een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven waren ook verschillende vakdocenten aanwezig alsmede het decanaat en de wethouder Jan Vente.

Locatiedirecteur en penvoerder voor de regio Leen Prins gaf een korte maar gedegen uitleg van het plan waarin hij behalve de doelstellingen ook het belang van het plan uitlegde.

Het plan is namelijk niet alleen een plan voor het Schoonhovens College, ook het Gemini-college uit Lekkerkerk werkt hier aan mee. Maar we zijn ambitieuzer dan onze scholen alleen. Het plan geeft een enorme impuls aan zowel de regio als ver daarbuiten. Het gaat over onderwijs, bedrijfsleven, samenwerking PO-VO, participatie van overheid, ondernemers en onderwijs, werkgelegenheid en scholieren van twee scholen die op beide scholen profielen kunnen gaan kiezen.

Kortom: Toekomstbestendigheid voor de Waarden.