Regio Schoonhoven

Bedrijvigheid in de Waarden door impuls STO
De regio (bestaande uit de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik) kent een zeer grote maakindustrie en logistieke dienstverlening.  Nadat het koninklijk paar in 2017 een bezoek bracht aan onze regio, een bezoek met als thema de bedrijvigheid in de Krimpenerwaard, heeft de commissaris van de Koning ons gevraagd om tot een plan van aanpak te komen om die bedrijvigheid te bestendigen. Samen met de ontwikkelingen rond Sterk Techniekonderwijs resulteerde dit in een ambitieus plan voor de toekomst van de Waarden (Krimpenerwaard, Lopikerwaard Alblasserwaard en de voormalige Molenwaard, nu Molenlanden).

Het plan richt zicht op de vraag op welke wijze ‘het versterken van de regionale attractiviteit voor bedrijven door de samenhang tussen bedrijven, onderwijs en overheid te vergroten’ vorm kan worden gegeven. Onze opdracht is helder: het vmbo, mbo en regionale bedrijfsleven moeten ervoor zorgen dat we over 4 tot 5 jaar nog steeds een toekomstbestendig model hebben.

Het onderwijs richt zich op een drietal zaken:

  1. Het versterken van de beroepspraktijk zowel binnen als buiten de school.
  2. Loopbaanleren (werkexploratie) zorgt ervoor dat leerlingen veel ervaringen opdoen om een beter beroepsbeeld te verkrijgen.
  3. Het creëren van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo.

Het Schoonhovens College en het Gemini College, samen met de lokale bedrijven, overheden en ondernemerskringen hebben een ambitieus en uniek plan neergelegd. Zo realiseren we samen Sterk Techniekonderwijs in de regio.

Lees meer +Lees minder -
STO19012
Inzet docenten/ personeel bedrijven Inzet faciliteiten Versterken beroepspraktijk Samenwerken in de keten Doelmatig inrichten onderwijsleerproces Doorlopende leerlijn po-vo Doorlopende leerlijn vo-mbo Werkexploratie Loopbaanleren Samenwerking bedrijfsleven Buitenschools leren
Contactgegevens
Naam regio
Regio Schoonhoven
Penvoerder
Schoonhovens College
Naam contactpersoon
dhr. L. Prins
Functie contactpersoon
Locatiedirecteur
Organisatie contactpersoon
Schoonhovens College
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Schoonhovens College, locatie Vlisterweg

Schoonhoven

Gemini College Lekkerkerk

Lekkerkerk

Samenwerking met partners

Nieuws

23 september 2020

Mbo-leerlingen grijpen hun kans

Scholen zijn nauw betrokken bij de loopbaan van zestien leerlingen die zich inzetten voor het behalen van een mbo-diploma.

04 september 2020

Samen met Techniek College Rotterdam

De samenwerking tussen Techniek College Rotterdam (TCR) en het Schoonhovens College verloopt voorspoedig.

04 september 2020

Docenten trekken de kar

Leen Prins gaf een toelichting op het toekomstige proces.

Inspiratie

Artikel

Stichting Vrienden van het Schoonhovenscollege

4 november 2018

'Stichting vrienden van het Schoonhovenscollege' is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en het vmbo.