Over Regio Rotterdam Zuid

Over de regio

De uitdaging in Rotterdam Zuid ligt bij het vergroten van de in- en doorstroom van leerlingen in vmbo techniekprofielen. In lijn met bestaande samenwerkingen worden er zeven projecten uitgevoerd om dit doel te behalen.

Er is de laatste jaren flink aan de weg getimmerd in het Rotterdamse en daarbuiten om de instroom voor techniekonderwijs te vergroten en daarmee jongeren te verzekeren van een goed arbeidsperspectief.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werkt aan een hogere in- en uitstroom van leerlingen in de sectoren techniek en haven (en zorg). STO Rotterdam Zuid bouwt voort op deze inzet van onder andere het NPRZ, de vakscholen, TiB/TFR, maar ook het gemeentelijke Rotterdams Techniek en Technologiepact van 2017 en BRIDGE. Ook wordt het activiteitenpakket uitgebreid om de noodzakelijke verdere stijging van instroom in het technisch mbo, en de doorstroom naar de technische arbeidsmarkt, te verwezenlijken en te bestendigen.

Naast de vergroting van de in- en doorstroom van leerlingen in de vmbo-techniekprofielen, zijn er nevendoelen op het gebied van het verbeteren van het imago en het verbeteren van de techniekfaciliteiten. Ook het aantrekken en professionaliseren van voldoende bekwame docenten en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven heeft prioriteit.

In lijn met de bestaande samenwerkingen en reeds in gang gezette ontwikkelingen worden binnen STO Rotterdam Zuid zeven projecten uitgevoerd. Deze draaien om een vernieuwd curriculum, de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en vervolgens het mbo en LOB-activiteiten. Daarnaast ligt de focus op het aantal en de kwaliteit van de docenten, en aantrekkelijke en actuele faciliteiten.

Realisatie van de doelen gebeurt via de TechniekHub, analoog aan en aangesloten op het NPRZ: een kleine en daadkrachtige werkorganisatie die zorgt voor coördinatie, continuïteit en professionaliteit van alle activiteiten en die vrijblijvendheid voorkomt.

Betrokken vmbo-scholen

Horizon Onderwijs – Het Schreuder College Locatie Slinge

Rotterdam

Wartbrug College

Rotterdam

Avicenna College

Rotterdam

ZuiderparkCollege

Rotterdam

Rotterdam Vakcollege De Hef

Rotterdam

Calvijnschool – Zuidermavo

Rotterdam