Regio Rijk van Nijmegen

Vijf ontwikkelgroepen met mensen uit vmbo, mbo en het bedrijfsleven willen meer leerlingen interesseren in techniek en technologie in de regio Nijmegen. Zo wordt ook ingezet op de intensivering van de samenwerking tussen de drie partijen.

Vanaf januari 2019 hebben vijf ontwikkelgroepen met afvaardiging vanuit het vmbo, mbo en bedrijfsleven zeer intensief gewerkt aan een breed gedragen regioplan Sterk Techniekonderwijs Regio Nijmegen. Dit plan moet een antwoord geven op de toenemende vraag naar vakmensen in de regio Rijk van Nijmegen.

De gezamenlijke ambitie is om meer leerlingen warm te krijgen voor techniek en technologie en daarmee de instroom van leerlingen po, vmbo en mbo te verhogen. De doelstellingen van het regioplan zijn in zes punten uiteengezet: Het gezamenlijk ontwikkelen van een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand regionaal onderwijsaanbod Techniek en Technologie.

Het creëren van één loketfunctie: Platform Techniek Nijmegen. Het versterken van het imago van het techniek onderwijs. De professionalisering van docenten. Het definiëren van het ‘Impulsproject’ ter bevordering van lokale ontwikkelingen met bedrijfsleven en mbo. En het investeren in implementatie en structurele borging van de doelstellingen Sterk Techniekonderwijs Regio Rijk van Nijmegen.

Ons plan vormt een mooie basis voor intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ter bevordering van een sterke techniekregio.

Lees meer +Lees minder -
STO18023 / STO19059
Modernisering technisch en technologisch onderwijsaanbod Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Vaardighedenlijn Betekenisvolle leeromgingen Praktijkcomponent VMBO-t LOB en techniek Leernetwerken Co-creatie Onzichtbare beroepen zichtbaar maken 1-loket-functie Imagocompagnes Verbinden hoge ambities aan realisme Duurzame samenwerking Professionalisering
Contactgegevens
Naam regio
Regio Rijk van Nijmegen
Penvoerder
Mondial College
Naam contactpersoon
Sofie Eisenburger
Functie contactpersoon
Programmaleider Sterk Techniekonderwijs regio Rijk van Nijmegen
Organisatie contactpersoon
Alliantie VO
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Montessori College – Nijmegen

Nijmegen

Kandinsky College

Nijmegen

NSG Groenewoud

Nijmegen

Jorismavo

Nijmegen

Citadel college

Lent

Het Rijks – locatie Sint Hubertusstraat

Nijmegen

Het Rijks vmbo Campus – locatie Wezenlaan

Nijmegen

Het Rijks – locatie Hatertseweg

Nijmegen

Mondial – locatie de Meeuwse Acker

Nijmegen

Maaswaal College

Wijchen

Pax Christi College

Druten

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

Nijmegen

VSO Aventurijn

Nijmegen

Pro-College Nijmegen

Nijmegen

Nieuws

04 november 2019

Miljoenen voor vmbo in regio Nijmegen om kinderen in de techniek te krijgen

5,2 miljoen euro moet helpen meer kinderen in stad en regio Nijmegen warm te maken voor een baan in de techniek.

Inspiratie

Artikel

Bloeiende samenwerking bij het Pax Christi College

4 februari 2019

Het Pax Christi College in Druten gaat samenwerking aan met bedrijven en maatschappelijke organisaties.