Aletta Jacobs College

Hoogezand

Winkler Prins

Veendam

Meer weten? Neem contact op.

Naam regio

Passie in Techniek

Penvoerder

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins

Functie contactpersoon

Projectaansturing

E-mailadres contactpersoon

Website regio

Naam contactpersoon

Barbara Bakker

Organisatie contactpersoon

--

STO-nummer

STO19001