Over Regio Noordwest Veluwe

Over de regio

Door middel van ontwikkellijnen moet samen met bedrijven ervaring worden opgedaan om dit te vertalen naar nieuwe activiteiten voor leerlingen. Keuzevakken lopen als rode draad door de plannen.

Sterk Techniekonderwijs in de regio Noordwest Veluwe draait voornamelijk om de harde technische profielen. De regio kenmerkt zich door veel maakindustrie en landbouw. Van relatief laagopgeleid is de regio stapje voor stapje in beweging naar een hogere gemiddelde opleidingsgraad. De noordkant van de regio heeft veel aanbod qua techniekonderwijs (vmbo), de zuidkant (steeds) minder. Andersom is de populatie tl-leerlingen juist in de zuidkant weer erg hoog.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is dat er gewerkt wordt met ontwikkellijnen. Die ontwikkellijnen geven vooral richting en kleur aan de plannen. Voor de korte termijn is dat concreet ingevuld, voor de lange termijn is dat een onderdeel van het samen met bedrijven ervaring opdoen en dit weer vertalen naar nieuwe activiteiten.

Betrokken vmbo-scholen

Nuborgh College Oostenlicht

Elburg

Morgen College

Harderwijk

Betrokken organisaties