Samen de schouders onder professionalisering van docenten en instructeurs

Samen de schouders onder professionalisering van docenten en instructeurs

Vanuit de STO-regio NW Veluwe is de handschoen opgepakt om een programma te ontwikkelen waarbinnen docenten vanuit het vmbo en mbo, samen met vakspecialisten uit het technisch bedrijfsleven, aan de slag gaan met het onderwerp ‘professionalisering’. De komende jaren willen we gezamenlijk een route doorlopen waarbinnen we van elkaar gaan leren, elkaar gaan inspireren, gaan werken aan het over en weer begrip krijgen voor elkaars cultuur, gaan inzetten op het verstevigen van de samenwerking.

Dit alles gaan we doen vanuit de gezamenlijke ambitie om de komende jaren een structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook met het mbo op te tuigen en zo ‘samen’, op basis van gelijkwaardigheid op organisatie- èn persoonsniveau een belangrijke bijdrage te leveren aan toekomstbestendig, vraag gestuurd, actueel en uitdagend techniekonderwijs.

Een mooie uitdaging omdat het de laatste decennia best lastig is gebleken om het ook echt zo te doen. Steeds weer bleek dat de verschillen tussen het vmbo en mbo en tussen het onderwijs en bedrijfsleven de boventoon voerden. Nu dus aan de slag met het zoeken en benoemen van de overeenkomsten en deze omzetten in een krachtig, breed gedragen, professionaliseringsprogramma.

Hoewel STO Noordwest Veluwe het voortouw heeft genomen, zijn de STO-regio’s Zwolle en Kampen, waar dezelfde vraagstukken op tafel liggen, ook aangehaakt. Er is ondertussen een werkgroep actief waarin de drie regio’s en de aan deze regio’s gelieerde techniekbedrijven en -organisaties, deelnemen, waaronder OBM Oost, InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland, Bouwmensen en de Techniek Academie. Gezamenlijk hebben we een scala aan kennis en vaardigheden in huis, waarbij het nu de uitdaging wordt om deze op een constructieve manier en structureel met elkaar te gaan uitwisselen/te delen.

Het professionaliseringsprogramma zal de komende jaren stap voor stap worden ingevuld waarbij kleine teams gemaakt worden van docenten en vakspecialisten vanuit het bedrijfsleven. Er zijn al allerlei zaken benoemd die onderdeel uit kunnen gaan maken van het programma, zoals periodieke netwerk- en themabijeenkomsten, docentenstages, bedrijfsbezoeken, professionaliseringsbijeenkomsten, uitwisselingsprogramma’s, interscolaire visitaties, gezamenlijke beursbezoeken. Om het behapbaar te houden denken hebben we gezamenlijk besloten te starten met twee concrete activiteiten; bedrijfsbezoeken en een kick-off event op een inspirerende locatie.

De bedrijfsbezoeken zullen nog voor de zomervakantie worden georganiseerd. Docenten vanuit de verschillende deelnemende scholen worden uitgenodigd om innovatieve bedrijven in de regio te bezoeken, waarbij de insteek zal zijn ontmoeten, kennismaken, kennis opdoen en gezamenlijk de discussie voeren over welke impact innovaties hebben op banen in de toekomst en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de benodigde competenties van zowel docenten als werknemers die samen het beroepsonderwijs uitvoeren.

Het kick-off event wordt georganiseerd in het najaar, waarbij het de bedoeling is dat we (onderwijs en bedrijfsleven) een start gaan maken met de gezamenlijke ambities. Er wordt op dit moment al volop gewerkt aan een programma dat ‘inspireert, verbindt en confronteert’.

De start is gemaakt, nu wordt het een kwestie van samen doen!