Ontwikkellijn 4: doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Ontwikkellijn 4: doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Vanaf 1 augustus 2020 is het mogelijk doorlopende leerroutes aan te bieden. Scholen voor vmbo en mbo kunnen structureel met één docententeam een doorlopend onderwijsprogramma ontwikkelen en aanbieden vanaf de bovenbouw vmbo tot en met het mbo-diploma. Daarbij geldt één studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en mogen deelnemers het vmbo-examen gespreid over de eerste drie jaren van de leerroute afleggen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg bestaat ook de mogelijkheid van een geïntegreerde leerroute naar mbo-2, waarbij de vmbo-examens achterwege worden gelaten.

In de regio NW Veluwe realiseren we met ingang van 2021 in eerste instantie geïntegreerde leerroutes voor de technische profielen in vmbo-basis. We zien veel ruimte voor eigen invulling: er kan ononderbroken worden doorgeleerd voor een startkwalificatie waarbij overgangen kunnen worden versoepeld. Afstemming en samenwerking met het regionale bedrijfsleven zijn daarbij essentieel.

Vanuit de ambities van STO richten we als regionale partners een gezamenlijk hybride onderwijsprogramma in waarmee we de deelnemers vernieuwend onderwijs op maat bieden. De eerste fase van deze ontwikkeling is een studiedag voor vmbo- en mbo-docenten op 23 april a.s. In parallelle processen ontwerpen zij doorlopende onderwijsprogramma’s voor de startkwalificaties timmerman (profiel Bouwen, Wonen, Interieur), autotechnicus (profiel Mobiliteit en Transport) en monteur elektrotechnische installaties (profiel Produceren, Installeren en Energie).

Het gaat hierbij niet alleen om vakinhoudelijke thema’s maar vooral ook om vragen als: welke competenties en vaardigheden zijn van belang voor de toekomstige beroepsbeoefenaar, hoe betrekken we het bedrijfsleven en wat betekent dit voor mijn rol als docent? Kortom, een uitdagend proces van loslaten en out-of-the-box denken. Enerzijds spannend, maar anderzijds hoe mooi is het als je je eigen onderwijs opnieuw mag uitvinden!