Mbo-opleiding Timmeren op Oostenlicht

Deltion College en Nuborgh College starten mbo niveau 2 in Elburg

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan het Deltion College en het Nuborgh College gezamenlijk techniekonderwijs verzorgen in Elburg. De mbo-opleiding Timmeren BBL op niveau 2 gaat definitief van start. Er is veel belangstelling voor deze opleiding en er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen. Locatiedirecteur Wilco Leeflang is daar blij mee: “Het is mooi dat we voor een grote groep leerlingen uit de regio ons onderwijs kunnen verlengen met een mbo-opleiding. We zijn ook nog aan het kijken wat er mogelijk is voor metaal-, elektro en installatietechniek. Maar de opleiding Timmeren gaat in ieder geval van start.“

Bij bedrijven in de regio Noord-Veluwe is er een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Verschillende bedrijven uit Elburg en de nabije omgeving geven aan graag een mbo-opleiding te zien op Oostenlicht en daarin te willen investeren. Wens en aanbod kwamen samen door contact te zoeken met het Deltion College. Leeflang: “Oostenlicht is een school met een zeer sterk techniekaanbod. We slaan met deze constructie dan ook twee vliegen in één klap. We stimuleren we jongeren voor dit vakgebied te kiezen en komen daarmee tegemoet aan de vraag vanuit de bedrijven in onze omgeving naar technische werknemers. Daarnaast bieden we de vmbo-leerlingen op onze eigen locatie een doorlopende leerlijn in de technische richtingen. Voor deze samenwerking is het Deltion College een prima partner.”

Het mbo-onderwijs wordt aangeboden op Oostenlicht waar de faciliteiten goed voor elkaar zijn. Deltion College draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de examinering en de diplomering. Voor de praktijkbegeleiding krijgen de studenten ondersteuning van Bouwmensen Nunspeet. Aanmelden voor deze opleiding is nog steeds mogelijk. Daarvoor kan contact opgenomen worden met techniekcoördinator Auke Oosten van Nuborgh College Oostenlicht.