In gesprek met Auke Oosten van het Nuborgh College Oostenlicht over keuzevakken

In gesprek met Auke Oosten van het Nuborgh College Oostenlicht over keuzevakken

Keuzevakken. Iedereen heeft er wel van gehoord, maar kun je toelichten hoe dat nou eigenlijk werkt? Auke licht toe: ‘De leerlingen van de basisberoeps- (BB) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) kiezen in leerjaar 3 zogenaamde ‘profielen’. Als school bieden we zes profielen aan, waarvan drie technische: Mobiliteit & Transport (MT), Bouw Wonen Interieur (BWI) en Produceren Installeren Energie (PIE). In datzelfde jaar wordt gewerkt aan LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding). Zo wordt de leerling ondersteund in het maken van loopbaankeuzes. In leerjaar 4 komen er dan keuzevakken bij, die passen bij de interesse van de leerling en het gekozen profiel.”

Auke is sinds zes jaar coördinator technische beroepsprofielen. De afgelopen jaren is hij al bezig geweest met contacten leggen met de bedrijven. De kracht van Elburg is dat de lokale verbinding erg sterk is en dat er een groot maatschappelijk draagvlak is. Auke vertelt er enthousiast over: ‘Keuzevakken samen met bedrijven op pakken en vormgeven, zorgt voor een mooie verbinding. Je versterkt elkaar en het heeft een positieve doorwerking op de leerling. Hij/zij leert namelijk zien wat er speelt bij een bedrijf, wordt op een volwassen manier benaderd en groeit daardoor als persoon’. Een duidelijk win-win situatie dus!

Bij de keuzevakken die aangeboden worden, zijn twee zaken leidend: de werkgelegenheid en de doorstroom naar het mbo. De aansluiting naar de vervolgopleiding (mbo 2 BBL), moet er natuurlijk wel zijn. Zodoende is het belangrijk om met de bedrijven en met het mbo om tafel te zitten en afspraken te maken hierover.

Op de vraag: ‘welk verschil heeft de STO-subsidie gemaakt’ is Auke duidelijk: ‘Deze subsidie heeft over de hele breedte een enorme boost gegeven en alles in een versnelling gezet. Een hele mooi ontwikkeling dus. Daarbij is nog wel een uitdaging te benoemen: zorgen voor duurzame afspraken en duurzame relaties. Je wilt niet dat alles wat nu opgebouwd wordt, na de subsidie termijn van vier jaar, weer verdwijnt. We zetten dus echt in op de lange termijn. De contacten en verbindingen die we nu leggen met het mbo, het bedrijfsleven en het basisonderwijs laten we niet meer los!

Auke besluit: ‘Er gebeuren hele mooie dingen. Dat is gaaf en daar krijg je energie van.’