Imagocampagne over Techniek en het VMBO

Dat we binnen de techniek te maken met hardnekkige frames is voor velen wel bekend. Een frame is eigenlijk een woord of een zin die zo vaak herhaald wordt dat het als waarheid wordt beschouwd. Dus frames als, “van techniek krijg je vieze handen”, “techniek is niks voor meisjes”, “techniek is moeilijk”, etc. het zijn allemaal, in dit geval, negatieve frames die door een groot deel van de maatschappij als waarheid worden beschouwd.

Daarnaast zit de mens zo in elkaar dat wanneer we een negatief frame gebruiken om een positieve boodschap te brengen, onze hersenen alleen maar bevestiging zien van de negatieve frame. Bijvoorbeeld:

Denk jij ook dat techniek niets voor meisjes is”? Wanneer na deze zin een geweldige mooie en positieve boodschap volgt, slaan onze hersens alleen het eerste deel op en hebben we dus bevestigd dat het waar is. Uit onderzoek blijkt dat we vanuit onderwijs èn bedrijfsleven heel vaak in deze valkuil stappen. Een groot deel van de communicatie om jongeren te enthousiasmeren slaat daardoor de plank regelmatig flink mis.

Framing & Beeldvorming

Een mooi initiatief daarom is de samenwerking tussen de Sterk Techniekregio’s Zwolle, Noordwest Veluwe en Kampen en lokale technische bedrijven. Naast dat er binnen STO-regio’s samen met bedrijven wordt gesleuteld aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het technisch onderwijs op het VMBO, besteden we ook veel aandacht aan het stapje voor stapje verbeteren van het imago van techniek en het VMBO.

Dat gebeurt onder andere door een grootscheepse campagne te starten waarin leerlingen aan de hand van alledaagse thema’s gekoppeld worden aan lokale bedrijven. Onder de noemer BLIQ, is de campagne begin oktober van start gegaan. Via NXtv kunt u de campagne volgen, maar ook via allerlei sociale media is het bijna onmogelijk om niet iets van de campagne mee gekregen te hebben. Aan deze campagne doen alleen al 30 lokale technische bedrijven mee.

Een belangrijk onderdeel van deze campagne is ook het onderzoek naar Framing. Gestart is met een groep mensen uit het onderwijs om te kijken welke frames er zijn, welke positief werken en welke negatief. Op basis daarvan heeft een bijeenkomst met ca. 20 bedrijven uit de regio plaatsgevonden om met name de positieve frames verder te laden en negatieve frames op te pakken en te kijken hoe deze zouden kunnen worden omgezet naar iets positiefs.

Focusgroepen

Tot slot zijn deze uitkomsten getoetst binnen focusgroepen met leerlingen. In 4 groepen is gekeken waar leerlingen op aan gaan qua woorden of juist op afhaken. Uit deze focusgroepen kwamen een aantal belangrijke kenmerken naar boven:

  • In klas 1 & 2 van het VMBO bestaat er nauwelijks een beeld onder de jongere over techniek, laat staan over de breedte waar techniek een rol speelt in hun alledaagse wereld.
  • In klas 3 & 4, waar al een keuze is gemaakt voor techniek, blijft het beeld van techniek erg beperkt rondom het profiel wat ze gekozen hebben.
  • Jongeren die al een keuze hebben gemaakt geven aan het meest beïnvloed te zijn door contacten met bedrijven, vooral contacten waarbij ze zelf konden doen en ervaren.
  • Een belangrijke drijfveer voor jongeren is zekerheid terwijl
  • Jongeren ervaren veel afstand tot het woord technologie. Ondanks dat ze er dagelijks mee te maken hebben, denken ze dat het niet iets voor hen is.

Conclusie

Bovenstaande onderschrijft dus de keiharde noodzaak om onze toekomstige technische mensen al op een jonge leeftijd mee te nemen in wat techniek is, waar techniek is en wat zij met hun talenten binnen de techniek zouden kunnen doen. Dat kan alleen als bedrijven en onderwijs dat samen (blijven) oppakken. Daar ligt weer de mooie verbinding met de imagocampagne. Als vervolg op de filmpjes zal met de bedrijven gekeken worden hoe de behoefte van jongeren aan ervaringen bij èn met bedrijven ingevuld en georganiseerd kan worden.

Bent u nieuwsgierig naar de rapportage over de focusgroepen Framing?