Het belang van de database

Een van de ontwikkellijnen van Sterk Techniekonderwijs is: instroom vanuit het basisonderwijs vergroten. Om dat te bereiken is het van belang dat kinderen zelf kunnen ervaren wat techniek inhoudt en waar techniek & technologie een rol speelt in de maatschappij. Een bekend spreekwoord is: onbekend maakt onbemind en als dat ergens voor geldt, dan is het wel voor techniek. Een mooie uitdaging voor Wendy Raaff en haar team die bezig zijn met het ontwikkelen van een database voor de basisscholen en v.o. onderbouw.

Een ontmoeting met een bevlogen en enthousiaste dame in, hoe toepasselijk, het technieklokaal van het Nuborgh College Oostenlicht. ‘Wendy, vertel eens wat meer over de database die jullie aan het ontwikkelen zijn’? Wendy licht toe: ‘in de database bouwen we aan een systeem van les vervangende materialen voor basisscholen, zodat leerkrachten technieklessen kunnen integreren in bestaande lessen’.

Dat klinkt goed. ‘Kun je er ook een voorbeeld van noemen, zodat ik een beetje idee krijg, hoe dat in de praktijk werkt’? ‘Nou’, begint Wendy, ‘biologie bijvoorbeeld. Nanotechnologie is geïnspireerd door het lelieblad. Ze hebben gekeken hoe het zit in zo’n blad, waardoor water ervan afglijdt. Door biologie én techniek te combineren worden kinderen zich bewust van de link tussen twee vakgebieden.’

Wendy vertelt enthousiast verder: ‘binnen geschiedenis kan dat ook. We hebben een les bunker bouwen. Dat is een geschiedenisles rondom de 2e Wereldoorlog. De les uit de database kan gebruikt worden in plaats van een gewone geschiedenisles om het thema tastbaarder te maken. Het kost geen extra tijd om zo een techniekles te geven.

Wendy heeft niet alleen in het bedrijfsleven gewerkt, maar ook in het onderwijs. Ze weet zodoende wat er ongeveer aanwezig is in een ‘doorsnee’ schoolmagazijn. Daar wordt rekening mee gehouden bij het maken van de lessen. Sommige materialen zijn te duur om aan te schaffen. Om die reden wordt ook gewerkt met de zogenaamde TechTake, een soort take-a-way voor lesmiddelen. Scholen kunnen de benodigde lesmaterialen bestellen en gedurende een periode lenen, waarna ze weer opgehaald worden.  De les met de bijbehorende materialen zitten dan in een TechBox welke dus op afroep beschikbaar is voor de scholen.

‘Kun je tot slot nog kort aangeven, hoe je kunt zoeken in de database?’ Wendy legt uit dat dat heel gemakkelijk werkt: ‘Je kunt zoeken op een bepaalde techniek, op tijdsduur, op vak, op voorbereidingstijd, voor welke groep. Stel je voor dat vanmiddag de gymles uitvalt, dan moet je 45 minuten invullen, maar je hebt maar 10 minuten voorbereidingstijd, dan zoek je op voorbereidingstijd, naar een geschikte les. Heel erg handig. We ontwikkelen lessen vanaf groep 1 in het basisonderwijs t/m klas 4 van het voortgezet onderwijs. Deze komen allemaal samen in de database’.

Verder vind je er lessen met laagdrempelig materiaal, die makkelijk te geven zijn en we hebben ook lessen waarvoor de leerkracht wellicht meer handvatten nodig heeft. We willen daar op termijn studiemiddagen voor aanbieden om hen vertrouwder te maken met de materialen of de inhoud van de lessen.

‘Kan iedereen gebruik maken van de database?’  Wendy knikt met haar hoofd, ‘ja dat willen we wel heel graag. De database is in ieder geval beschikbaar voor de basisscholen die aangesloten zijn bij Sterk Techniekonderwijs. Zij hebben gratis toegang. Daarnaast zijn we bezig met een soort licentie, waarbij scholen een bijdrage leveren. Dat kan zijn een bedrag per jaar per leerling maar ook meebouwen aan de inhoud, zou dan wellicht een optie zijn.

Wat dat betreft zijn we nog volop in ontwikkeling, want ook andere regio’s hebben al interesse getoond in onze database.’ Veel succes en over een tijdje horen we graag weer hoe het met de ontwikkeling van de database en de gebruikers is. ‘Afgesproken’, lacht Wendy.